ACTUEEL

Gehandicapten- en ouderenzorg werken samen aan kwaliteit

Professionals uit de ouderenzorg en uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gaan samenwerken aan kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg. Binnen de Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ) gaan V&VN, de NVAVG (artsen in de gehandicaptenzorg) en Verenso (specialisten ouderengeneeskunde) hun kennis bundelen en samen kwaliteitsstandaarden ontwikkelen.

Op 5 april is het startsein voor de Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ) gegeven. In beide sectoren wordt, onafhankelijk van elkaar, al gewerkt aan een kwaliteitsagenda en het ontwikkelen van standaarden. Er is in de gehandicaptensector al veel werk verricht als het gaat om het integreren van het cliëntperspectief in het kwaliteitsbeleid. Ook in de langdurige ouderenzorg is de cliëntbenadering sterk in ontwikkeling. De inmiddels opgebouwde kennis wordt nu bijeen gebracht om gezamenlijk verder te ontwikkelen en het effect te optimaliseren.

Leren

V&VN, beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, bundelt de krachten van zorgverleners uit beide sectoren al, met actieve leden in verpleeghuiszorg en de gehandicaptenzorg. V&VN-directeur Sonja Kersten is bestuurslid en penningmeester van SKILZ. “Onze achterban wil graag praktische handvatten om optimale zorg te kunnen leveren”, zegt Kersten. “Het van elkaar leren is voor onze leden vanzelfsprekend. Het is goed dat we dat nu ook verbreden naar de andere beroepsgroepen in de langdurige zorg.”

Raden

Basis voor de activiteiten van SKILZ zijn onder meer de Kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg. Concrete doelen zijn: een lange termijn visie op kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg en een meerjarenagenda. Om de kennis uit het veld en de wetenschap op beide domeinen van de langdurige zorg bijeen te brengen, worden zowel een ervaringsraad als een adviesraad samengesteld. Daarnaast worden zorgverzekeraars en toezichthouders betrokken via een partnerraad.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top