HRM

Overgang vormt steeds groter HR-probleem in de zorg

Overgang vormt steeds groter HR-probleem in de zorg

Vier van de tien vrouwelijke medewerkers in de zorgsector hebben een verhoogde kans op uitval door overgangsklachten. Dit constateert Stichting IZZ op basis van de Monitor Gezond werken in de zorg, uitgevoerd onder de 160 duizend leden. In totaal hebben circa een half miljoen vrouwelijke zorgmedewerkers tussen de 40 en 60 jaar last van de overgang. Dat is 63 procent van de vrouwen die werkzaam zijn in de zorg.

Vrouwen met overgangsklachten ervaren meer emotionele en fysieke werkdruk en voelen zich vaak ongezonder. Overgangsklachten kunnen naast uitval, leiden tot de keuze om minder te werken of zelfs eerder te stoppen met werken. Cijfers van het CBS laten zien dat er substantiële verschillen zijn in het ziekteverzuim tussen mannen en vrouwen van 40-60 jaar.

Bespreekbaar maken

Uit de Monitor blijkt dat vrouwen niet graag over de overgang praten. De drempel om hierover met een leidinggevende in gesprek te gaan ligt voor drie op de vijf vrouwen te hoog. Toch zou 51 procent wel graag het onderwerp bespreekbaar maken op de werkvloer. Er bestaat behoefte om met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen uit te wisselen en erkenning en herkenning te bewerkstelligen van overgangsklachten te stimuleren.

Bij organisaties waar een veilig klimaat heerst en vrouwen hierover met zowel collega’s als leidinggevenden kunnen praten, ervaren vrouwen minder lichamelijke of emotionele uitputting op het werk. Het ziekteverzuim onder vrouwen met gezondheidsklachten door de overgang is hier ook veel lager. Ofwel, het bespreekbaar maken van overgangsklachten op de werkvloer kan sterk bijdragen aan het tegengaan van personeelstekorten. "Het ziekteverzuim bij de groep vrouwen van 40 tot 60 jaar ligt beduidend hoger dan bij hun mannelijke leeftijdsgenoten", stelt Roland Kip, directeur Stichting IZZ. in een blog op Skipr. "Genoeg medemenselijke en zakelijke overwegingen om er actief aandacht aan te besteden. Maar wie pakt de handschoen op?"

Stappenplan

In het kader van de Week van de overgang, die plaatsvindt van 8 tot en met 14 april 2019, heeft Stichting IZZ een stappenplan ontwikkeld om vrouwen meer regie te geven bij de overgang, bestaande uit filmpjes met informatie en praktische tips en een online zelfhulp module. Ook voor werkgevers is er een plan van aanpak opgesteld, met name om de overgang bespreekbaar te maken. Voor een aanpak voor het creëren van een veilig organisatie klimaat, zie hier.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top