Vastgoed

Bouwen met de duivel op je hielen

Bouwen met de duivel op je hielen

Rijnstate zit midden in een grootschalige vernieuwing van zijn huisvesting. De deuren van het ziekenhuis blijven hierbij open. Om de alsmaar stijgende bouwkosten voor te blijven wordt het project ook nog eens in een straf tempo van ontwerp naar realisatie gemarcheerd. Volgens programmadirecteur Bouw Willem-Jan Hanegraaf is het essentieel om iedereen die door het project wordt geraakt in een vroeg stadium te betrekken.

De eerste fase van het project is inmiddels volop in de realisatiefase. Het eerste deel van een nieuw ok-complex op de locatie Arnhem Noord is in februari in gebruik genomen. "Op de hoofdlocatie concentreren we wat we noemen de acute as", vertelt Hanegraaf. "Het ok-complex is samen met de intensive care en het moeder-kindcentrum een belangrijke schakel hierin."

Tempo

"We hebben in december 2016 het besluit genomen om het OK-complex onder handen te nemen", gaat Hanegraaf verder. "Het ontwerp is in 2017 afgerond en de bouw van fase 1 begon in maart 2018 en in januari 2019 moest het opgeleverd zijn. Dat is inderdaad heel snel. Gewoonlijk neemt zo’n traject drie tot vijf jaar in beslag."

Tempo maken is volgens Hanegraaf belangrijk om de kosten van het project te beheersen. "Het budget van 150 miljoen euro is in 2016 vastgesteld. Zoals bekend zijn de kosten om te bouwen de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Om zo veel mogelijk waarde te creëren wilden we ondermeer de duur van het project inkorten."

Om dit te kunnen was het van belang om de verschillende stakeholders snel te betrekken. Daarbij gaat het niet alleen om de ontwerpende en bouwende partijen, maar juist ook om de mensen binnen de ziekenhuisorganisatie zelf. "Door mensen te betrekken creëer je eigenaarschap", zegt Hanegraaf. "Het gaat uiteindelijk om de eindgebruikers van het ziekenhuis, van de medische staf tot de facilitaire dienst en de ICT. Als je mensen in een vroeg stadium laat meedenken voorkom je ook dat je in een later stadium je plannen moet aanpassen en kostbare tijd verliest."

Als voorbeeld noemt Hanegraaf de keuze van Rijnstate om kosten te besparen door voor een ander soort luchtbeheersingssysteem te gaan. "Daarbij was het van belang om het plan in een vroeg stadium aan de gezondheidsinspectie voor te leggen in verband met de richtlijnen voor luchtbeheersing. Zo konden we vooraf duidelijk maken dat we weliswaar een ander systeem gebruiken, maar dat we daarmee even goed aan de richtlijnen zouden kunnen voldoen."

Duurzame inzetbaarheid

Behalve kostenbesparing is duurzaamheid een speerpunt in de vernieuwing van het Rijnstate. "We zoeken oplossingen die minder energie kosten en kiezen waar mogelijk voor hergebruik van materialen. Denk daarbij aan apparatuur, aan deuren en wand- en plafondinstallaties en lichtarmaturen die nog prima in orde zijn, en meubels die opnieuw gestoffeerd kunnen worden."

"Bij duurzaamheid denken we ook aan de duurzame inzetbaarheid van ons personeel", vervolgt Hanegraaf. "We willen hen optimaal faciliteren om de patiënt te verzorgen. Bij de overstap naar eenpersoonskamers gaven de zaalverpleegkundigen bijvoorbeeld aan dat ze minder tijd aan het bed zouden hebben, omdat ze verder moesten lopen. Daarop hebben we besloten om de verstrekking van medicijnen anders in te richten. Daarnaast is er een observatiesysteem met sensoren en andere smart devices gekomen, waardoor de verpleegkundigen patiënten op afstand kunnen monitoren. Ze kunnen via de smart device zelfs de patiënt observeren."

Veiligheid is volgens Hanegraaf van groot belang bij de inzet van dit soort  nieuwe technologieën. "Je moet integraal kijken naar de oplossingen, met zowel de zorgmedewerkers als de afdeling ICT."

Toekomstbestendig

Rijnstate heeft momenteel vier locaties. Het doel van de hele operatie is om de complexe acute zorg te concentreren op de locatie in Arnhem Noord en de planbare zorg dichtbij de patiënt te organiseren.  De locatie in Velp wordt gesloten. Een deel van het oude vastgoed op de locatie in Zevenaar wordt afgestoten. Op basis van demografisch onderzoek krijgen de overgebleven locaties een duidelijk profiel. "Zo komen er op sommige plekken vierkante meters bij en nemen we op andere plekken juist afscheid van gebouwen. Voor de oudbouw zijn plannen om het om te vormen tot een zorghotel", zo ligt programmadirecteur Hanegraaf toe.

Bij de ontwikkeling van zorg én vastgoed wordt rekening gehouden met de omgeving. "Rond het ziekenhuis in Arnhem zuid zie je bijvoorbeeld een grote verkeersdrukte. "Daar zullen we de zorg zo organiseren dat mensen minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Om bij te dragen aan de energietransitie kijken we samen met Alliander naar het aanleggen van een warmtenet."

Deel 2

Met de afronding van de eerste tranche is de ziekenhuisorganisatie alweer volop bezig met het uittekenen van deel twee van de operatie. "We zien het als een uitdaging om in het zelfde tempo de financiering rond te krijgen. Wij zijn financieel gezond en hebben gedegen en consistent verhaal. Dat is voor banken belangrijk. Daarnaast gaan we partnerships aan, bijvoorbeeld met Siemens voor de levering van onze nieuwe labstraat. In plaats van een koopovereenkomst, sluiten we een gebruiks- en onderhoudsovereenkomst."

Voor de inhoudelijke inrichting van de tweede tranche van de vernieuwingsoperatie is Rijnstate momenteel het beeld aan het vormen. "Dat gaan we eerst verder intern afstemmen", aldus programmadirecteur Willem-Jan Hanegraaf.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top