ACTUEEL

Arts vindt weg naar dossiers voormalig Slotervaart-patiënten

Artsen hebben tot nu toe 21 duizend keer de medische dossiers van voormalige patiënten van het Slotervaart geraadpleegd. Dagelijks geeft nog ongeveer twintig mensen hun medisch dossier op bij de curatoren van het failliete ziekenhuis. Dat blijkt uit het tweede curatorenverslag over de faillissementsafwikkeling van MC Slotervaart.

Na het faillissement van het MC Slotervaart werd een ICT-systeem gebouwd voor de dossiers van patiënten die nog in behandeling waren, een zogenoemde Remote Desk Oplossing. Met dit systeem kunnen vooralsnog artsen van 15 instellingen tijdelijk toegang verkrijgen tot het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) van overgenomen patiënten. Ondertussen is hier 21 duizend keer gebruik van gemaakt. De patiënt dient wel toestemming te geven. Dit is te lezen in het tweede curatorenverslag over de faillissementsafwikkeling van MC Slotervaart.

Remote Desk Oplossing

Er zijn strikte voorwaarden verbonden aan het gebruik van de Remote Desk Oplossing. Aan de hand van een gesloten overeenkomst tussen de vijftien zorginstellingen en de curatoren worden de gegevens van de patiënten beschermd. Bij het inrichten van het ICT-systeem waren Functionarissen Gegevensbescherming (FG's) van de omliggende ziekenhuizen betrokken.

Structurele oplossing

Patiënten kunnen hun medisch dossier nog steeds opvragen via de website van MC Slotervaart. Hier hebben al een groot aantal patiënten gebruik van gemaakt. Er was lange tijd sprake van een wachttijd van meerdere weken, voordat de aanvraag werd afgehandeld. Ondertussen is het aantal aanvragen sterk afgenomen. Ook is het aantal medewerkers dat de aanvragen afhandelt meer dan gehalveerd.

Uiteindelijk moet er een structurele oplossing komen die de dossiers bewaart en raadpleegbaar houdt gedurende de wettelijke bewaartermijn van vaak 15 jaar.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top