Finance

OLVG-topman: 'Kleinschalige zorg kan niet in de lucht blijven'

OLVG-topman: 'Kleinschalige zorg kan niet in de lucht blijven'

Het is een illusie dat kleinschalige zorgorganisaties gegarandeerd in de lucht kunnen blijven. Dit zegt bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch van het Amsterdamse OLVG in het mei-nummer van Skipr magazine. "We moeten dit in Nederland durven uitspreken. Dat doen we veel te weinig.” Ook ten aanzien van marktwerking roept hij op tot helderheid: "Marktwerking in de zorg bestaat niet. Dat moeten we uitspreken."

De OLVG-topman wijst erop dat juist de spoedzorg 24 uur per dag maximale aandacht vereist. “Dat kun je niet af en toe proberen goed te doen met de jongste bediende. Daar is meer deskundigheid voor nodig. De zorg is complex, je hebt concentratie nodig om kwaliteit te leveren. Als topklinisch ziekenhuis moet je schaalgrootte hebben. Voor kleinere ziekenhuizen, buitenpraktijken en electieve zorgcentra gelden andere verhoudingen,” aldus Van den Bosch tegen Skipr-interviewer Willem Wansink.

Speerpunt

Kleinere ziekenhuizen kunnen blijven bestaan, maar de vraag is of ze alles moeten blijven doen. “In Nederland moeten we toe naar zo’n dertig centra die de complexe acute zorg als speerpunt hebben”, stelt van den Bosch. “Dat dient goed te worden georganiseerd, die zorg vraagt om een complexe, dure infrastructuur en hoogopgeleide medewerkers.”

Verdringen

OLVG is meer dan een eeuw het stadsziekenhuis van Amsterdam. Steeds werd alles gedaan: acute zorg, complexe ingrepen en chronische, niet-spoedeisende zorg. Inmiddels ligt de nadruk op zowel de acute zorg als de complexe zorg. Van den Bosch: “Toen MC Slotervaart omviel, kregen wij direct twintig procent groei op onze Eerste Hulp. Iedereen liep bij OLVG West naar binnen.” En: “Dat verdringt dan tijdelijk een deel van je planbare zorg. Het heeft ons doen inzien dat wij ons in toenemende mate moeten concentreren op de acute, meer complexe zorg in de stad.”

Scheef systeem

Toch is het voor een topklinisch ziekenhuis lastig om de laagcomplexe, niet-spoedeisende zorg af te bouwen, legt Van den Bosch uit, omdat de marges juist bij deze electieve ingrepen zitten. Amsterdam heeft meer dan veertig zelfstandige behandelcentra voor deze niet-spoedeisende zorg: een zeer competitieve omgeving. “Wie mag de complicaties opvangen? Wij. Wie wordt er benaderd voor de achterwachtfuncties? Wij. We moeten ons dus instellen op spoedzorg en complexe ingrepen. Daar hoort voldoende financiering bij, anders wordt het een scheef systeem.”

Segmentering

Een ziekenhuis heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. “Marktwerking in de zorg bestaat niet. Dat moeten we uitspreken. Niet meer over hebben. Ik gebruik liever het woord segmentering: samen optimale patiëntenzorg dienen. Met huisartsen, academisch ziekenhuis en andere zorginstellingen. Maar dan moeten politiek en zorgverzekeraars meedoen en dat mede mogelijk maken. Laten we dat eens durven.” De zorg wordt een regionetwerk. “Daar hoor je verstandig naartoe te groeien. In plaats van prijsconcurrentie aan te gaan – wat niet bestaat, dat is de afgelopen jaren bewezen.”

Digitalisering 

Naast de topklinische zorg, opleiding en innovatie richt OLVG zich op de digitale transformatie. Van den Bosch: “De digitalisering biedt kansen om zowel het vraagstuk van de ouder wordende samenleving en de stijgende zorgvraag op te vangen als binnen de ziekenhuismuren goede zorg te blijven leveren. Het is een kwestie van hard en zacht. De digitale transformatie dient dus niet alleen het belang van patiënten, maar het kan er ook voor zorgen dat verpleegkundigen en medisch specialisten hun klinische werk weer uitdagend en aantrekkelijk gaan vinden.”

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Richard Jansen

20 april 2019

Op zich klopt het zonder meer dat op essentiële faciliteiten weinig marktwerking zit. Dus SEH/ICU in overheidshanden en polikliniek en andere planbare zorg uit het ziekenhuis.

Maar waar betreft het argument dat het ziekenhuis de complicaties krijgt c.q. als achterwacht fungeert is nuance op zijn plaats. Dat is immers geen vraag uit de markt, maar een dubieuze eis van de IGJ.

Har

23 april 2019

Coryfee Hogervorst VVD drukte juist onder het adagium van de marktwerking dit verfoeilijke nieuwe zorgsysteem (2006) bij ieder door de strot . Het zou juist allemaal op termijn goedkoper worden . Inmiddels weten beter! Er gaan zelfs ziekenhuizen failliet . Een op winst gestuurd zorgsysteem waarbij de kwaliteit in het gedrang komt juist om wille van die zelfde marktwerking ( aantal verrichtingen ) Het vrijwel volledig uit handen gegeven van het zorgsysteem aan de 4 grote zorg kolossen en jaarlijks terug kerende circus van o.a de DBC completeren de huidige zorg problemen extern en intern .

J.W. Thissen

23 april 2019

Het is effectiever wanneer ziekenhuisbestuurders bij een kwestie niet verschillende boodschappen door elkaar heen 'zenden'. OLVG behoort tot de topklinische ziekenhuizen en komt blijkbaar als probleem tegen dat topklinische zorg niet goed betaald wordt waardoor het gefinancierd moet worden uit planbare zorg/electieve ingrepen. Dat probleem moet hij met politiek en vooral met verzekeraars oplossen. Apart probleem is dat kleine regionale ziekenhuizen niet meer hoog complexe zorg moeten leveren en bepaalde (sub)specialismen moeten laten gaan. Dat is iets voor verzekeraars en bestuurders van kleine ziekenhuizen. Praten over 'marktwerking' in plaats van over door de overheid 'gereguleerde marktwerking' is verwarrend. Gereguleerde marktwerking (inclusief toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit) was en is wel degelijk nuttig want werkt disciplinerend qua kosten en service. De tijd dat ziekenhuizen ongelimiteerd geld van de samenleving kunnen uitgeven is voorbij en keert niet meer terug. Uitspreken dat marktwerking er niet is lijkt in dit verband geen effectieve boodschap. Beter is om als topman aan te geven wat wel moet gebeuren en vooral welke oplossing er bestaat om met de door hem genoemde regionale organisatie van zorg toch de kosten in de hand te houden , inclusief kwaliteit en service.

DGo

23 april 2019

Ik ken niet het gehele artikel. Maar met wat ik in de samenvatting lees ben ik het volstrekt eens.

Top