ACTUEEL

NZa: Vergoedingen voor hulpmiddelen zijn te onduidelijk

Mensen die hulpmiddelen als bijvoorbeeld incontinentiemateriaal of een gehoortoestel nodig hebben, verdwalen vaak in het aanbod. De meeste onduidelijkheid gaat over de vergoeding. Mensen kunnen niet altijd goed vinden welk hulpmiddel er voor hun beschikbaar is en hoeveel ze zelf moeten betalen. Zorgverzekeraars moeten hierover duidelijker informeren.

Dat is de conclusie van de monitor hulpmiddelenzorg, het onderzoek van de NZa naar de inkoop en verstrekking van hulpmiddelen die mensen in hun eigen omgeving gebruiken en die vanuit de basisverzekering worden vergoed. Hieraan wordt in Nederland zo’n anderhalf miljard euro uitgegeven. De kwaliteit en beschikbaarheid scoren meestal goed. De informatievoorziening kan vaak veel beter, stelt de NZa.

Hokje

Zorgverzekeraars willen vanuit hun rol een redelijke prijs en goede producten. Daarvoor maken ze voor sommige typen hulpmiddelen steeds meer gebruik van een standaardindeling voor bepaalde categorieën patiënten. Dit geeft houvast voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders, maar kan voor individuele gebruikers ook betekenen dat zij, met een specifieke levensstijl of kenmerken, ten onrechte in een bepaald ‘hokje’ worden geduwd, zo stelt de NZa. Het risico bestaat dat deze gebruikers weliswaar recht hebben op een passend middel, maar dat het lastiger wordt om dat recht te realiseren. Hier moeten zorgaanbieders en zorgverzekeraars alert op blijven en maatwerk blijven leveren.

Innovatie

Zorgverzekeraars kunnen ook meer doen om innovatie te bevorderen, vindt de zorgautoriteit. De eenzijdige nadruk op prijs leidt er toe dat innovaties niet altijd van de grond komen. Voor sommige hulpmiddelen is er geen ruimte om de prijs verder te verlagen zonder dat de kwaliteit negatief wordt beïnvloed. Zorgverzekeraars zeggen dat zij kwaliteit een belangrijk aandachtspunt in het inkoopbeleid van hulpmiddelen vinden, maar de NZa ziet dit niet altijd terug in de inkoop. Een verdere verlaging van de prijs kan er toe leiden dat de Nederlandse markt minder aantrekkelijk wordt voor aanbieders van hulpmiddelen. Zorgverzekeraars moeten hier aandacht voor hebben, stelt de NZa.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Paskal van Lomm

24 april 2019

Helaas een herkenbare conclusie die getrokken wordt in het rapport. Een moeilijk domein zoals dit is lastig te veranderen, dat heeft tijd nodig. Wel kun je kijken of je de 'achterkant' kunt laten voor wat het is en een 'voorkant' kunt realiseren die het weer simpel maakt voor zorgprofessionals en hun cliƫnten. Deze aanpak hebben we bij Duxxie gekozen door de complexiteit achter een simpele interface te plaatsen. De achterkant van Bol.com en Coolblue is immers ook heel complex terwijl de voorkant makkelijk is.

Top