ACTUEEL

'Maak winstuitkering voor intramurale aanbieders mogelijk'

Tweede Kamerlid Arno Rutte (VVD) vindt dat winstuitkering aan eigenaren van intramurale zorginstellingen mogelijk moet worden. Volgens hem heeft de zorg kapitaal nodig voor innovatie, liefst van beleggers die zich voor lange tijd willen binden, zoals pensioenfondsen. "Waarom mag een bank wel wat verdienen aan een ziekenhuis en een pensioenfonds niet?"

Dit zegt Rutte in het coververhaal over marktwerking van Skipr magazine.

Het vorige kabinet heeft een wetsvoorstel opgesteld om winstuitkering mogelijk te maken voor ziekenhuisaandeelhouders, maar dit ligt al jaren in de Eerste Kamer. Volgens de VVD-parlementariër is deze wet nodig voor de zorg. “We hebben kapitaal nodig voor innovatie. Liefst van beleggers die zich voor lange tijd willen binden, zoals pensioenfondsen. Dus geen durfkapitalisten of snel geld. Waarom mag een bank wel wat verdienen aan een ziekenhuis en een pensioenfonds niet? Als je het winstverbod opheft, maak je een einde aan allerlei schijnconstructies, waarmee investeerders het nu omzeilen.”

Faillissement

Rutte zegt zich te ergeren aan de in zijn ogen harde aanvallen op het zorgstelsel. "Als er iets misgaat, zoals een faillissement, krijgt het stelsel of de marktwerking meteen de schuld. Zodra het woord marktwerking valt, houdt het denken op. Maar het gaat hier helemaal niet over 'meer of minder marktwerking'. We moeten het hebben over het zoeken van een fatsoenlijke balans tussen verschillende belangen."

De afgelopen jaren uiten steeds meer mensen kritiek op het huidige zorgstelsel. Zelfs Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid namens het CDA, zei recent dat de marktwerking is doorgeslagen. VVD'er Rutte noemt dit idee 'onzin' en zegt dat het stelsel juist gekenmerkt wordt door 'heel veel publieke sturing en randvoorwaarden'. Hij voelt niets voor nieuwe veranderingen. Hooguit is de liberale politicus voorstander van uitkomstbekostiging ter vervanging van de huidige productiebekostiging.

Marktwerking faalt

Jaap van den Heuvel, bestuursvoorzitter van het Rode Kruis Ziekenhuis, houdt er een andere mening op na: namelijk dat de marktwerking faalt. Hij ziet het bewijs hiervoor in het faillissement van MC Slotervaart. "Bij marktwerking verwacht je dat ziekenhuizen die onderpresteren in prijs of kwaliteit het afleggen. Wat er bij MC Slotervaart precies is gebeurd, weten we nog niet. Maar zij zijn niet failliet gegaan door te hoge prijzen of slechte kwaliteit."

Van den Heuvel wijst erop dat het MC Slotervaart in Amsterdam als klein ziekenhuis een slechte onderhandelingspositie had tegenover zorgverzekeraars. Daardoor kreeg het ziekenhuis relatief te weinig budget en kon het gebeuren dat het MC Slotervaart met lage prijzen en hoge kwaliteit tóch in de financiële problemen raakte. Volgens de bestuursvoorzitter roept dit om een debat over het huidige stelsel.

Lees het verhaal over marktwerking in de zorg in Skipr magazine 5, april 2019.

8 Reacties

om een reactie achter te laten

DGo

24 april 2019

Is met Arno Rutte een nieuwe Hoogervorst opgestaan?
Alstublieft, laat een VVD-er nu niet langer zulke onzin uitkramen.

Albert Leutscher

24 april 2019

Wat een onzin.
Als de zorg winst moet maken betekent dat hoe dan ook dat de marge c.q. het rendement voor de eigenaren niet aan zorg uitgegeven wordt. Dat gaat in Nederland om miljoenen, zo niet om miljarden. Bovendien is het primaire belang van aandeelhouders om de winst te maximaliseren. Goede zorg komt dan pas op de tweede plaats en kostbare en complexe zorg al helemaal ergens achteraan.
Hadden we de laatste tijd niet wat ophef over onnodig verstrekte zorg door ziekenhuizen. Drie keer raden wat er gebeurt als zorg een verdienmodel wordt.
Er staat overigens pensioenfondsen niets in de weg om geld uit te lenen. Net zoals banken dat doen. Dat je daarvoor nu een lage rente betaalt is alleen maar goed voor de kostenbeheersing.

J.W. Thissen

24 april 2019

Tweede kamer lid Arno Rutte heeft een punt. Waarom zouden banken wel aan ziekenhuizen mogen verdienen en pensioenfondsen of andere kapitaalverstrekkers niet. Het gaat om dezelfde rente op leningen als bij banken. Beide voorgangers gaan hier niet op in. De zorg is al lang een verdienmodel. Voor werknemers, enorm veel leveranciers, artsen, sofware bedrijven....etc. Dat is helemaal niet erg. De overheid is er om toe te zien op toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg. Oh ja, dat heet gereguleerde marktwerking. Ook daar is niks mis mee. Laten wij debat inhoudelijk voeren en niet schelden langs de zijlijn. Dat het Slotervaart illustratief zou zijn voor falende marktwerking is een sprookje. Ik was daar rechtstreeks bij betrokken. Bij het Slotervaart ging het om geheel andere zaken.

tjark reininga

24 april 2019

het wil kennelijk niet tot de VVD doordringen dat winst in de zorg een perverse prikkel is, hoewel daarvan legio voorbeelden zijn.
de heer Rutte heeft wel een punt in de vergelijking van banken, pensioenfondsen en andere beleggers. hij is kennelijk even vergeten, dat het verdienmodel van banken vooral bestaat in tevoren vastgelegde rentepercentages. er hoeft natuurlijk niets tegen te zijn dat ook pensioenfondsen en andere financiële instellingen d.m.v. leningen met een vaste rente bijdragen aan het functioneren van zorginstellingen.

Jaap van den Heuvel

24 april 2019

"Waarom mag een bank wel wat verdienen aan een ziekenhuis en een pensioenfonds niet? Deze zin klopt natuurlijk niet! Pensioenfondsen mogen natuurlijk wel gewoon investeren in ziekenhuizen. Wij hebben dat voor de nieuwbouw in Delft ook geprobeerd met een groot solide fonds. We hebben er serieus over gesproken en na rijp beraad was hun reactie: 1. De rendementen zijn veel te laag. 2. Het risico is door het ondoorgrondelijke system veel te groot. En het leuke is dat dat de heer Rutte daar nu juist wat aan kan doen.

Anton Maes

25 april 2019

Geen winstuitkering binnen zorg gefinancierd via de Zorgverzekeringswet. Een op solidariteit gefinancierd systeem via belastingen, nominale premies en eigen betalingen verdraagt geen financiering gericht op (meer) "winst". Wat wel kan, is daarnaast een door de overheid geregeld investeringsfonds opzetten, waar mensen die geld over hebben en in zorg willen investeren, hun bijdragen kunnen leveren. Tegen een maximaal te beloven rendement wat net boven de spaarrente ligt. Wij dragen en financieren met elkaar een solidair systeem. En binnen dat systeem zijn nog vele goede slagen te maken.

J.W. Thissen

25 april 2019

Er blijven vragen. De Rabobank is geen charitatieve instelling. Toch leent Rabo (en andere banken) geld uit aan ziekenhuizen. Zij verdienen daarmee aan ziekenhuizen. Waarom zouden (grote) pensioenfondsen dit niet kunnen/willen? Gebrek aan gespecialiseerde kennis? Laten wij 'geen hek'om de discussie zetten met uitspraken als geen winst uit zorg wat betaald wordt uit de zorgverzekeringswet. Geld lenen kost geld. Het gaat erom om condities te scheppen waarbij dit voor ziekenhuizen en financiers goed werkbaar/aantrekkelijk is. Dat 1 pensioenfonds niet thuis geeft is nog geen reden om 'het hoofd te laten hangen'. Bij het creëren van randvoorwaarden voor pensioenfondsen kunnen politici wel een rol spelen. Maar dan moet wel eerst van 'de mensen in het land' het signaal komen dat zij aan dit probleem iets moeten doen. De heer van den Heuvel geeft een eerste signaal. Prima.

Anton Maes

25 april 2019

@Thissen: het gaat niet om de vraag of er geld geleend mag of moet worden. Waarschijnlijk 2x ja. Maar met welke intentie en onder welke voorwaarden er geld beschikbaar wordt gesteld. Als het doel van financierder/investeerder of aanbieder meeste winst maken is, zal publiek ingrijpen moeten. Is doel betere zorg, dan is dat niet nodig. En ja, de 50 miljard wordt opgebracht door burgers, ZZP-ers, werkgevers en beetje overheid. En a.u.b. juist niet door investeerders met ronkende beloftes over toekomstige premiekorting dankzij "mogelijkheden van winstuitkering".

Top