ACTUEEL

'NZa moet zich meer laten horen over trends in de sector'

Ondanks haar onafhankelijke positie zou de NZa zich wat vaker expliciet mogen uitspreken over trends en ontwikkelingen in de zorgsector. De zorgautoriteit zou open en eerlijk moeten zijn over haar dilemma’s en tegenstrijdige belangen en wensen. Als de NZa keuzes in het proces helder toelicht, kan meer begrip ontstaan voor het handelen in de context waarin zij functioneert, zegt onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) op basis van een evaluatiestudie.

Website Consultancy.nl scchrijft op 23 april over het rapport 'Evaluatie van de Nederlandse Zorgautoriteit' dat AEF opstelde. Volgens het onderzoeksbureau kwam de NZa van ver. “Aan het begin van de evaluatieperiode bevond de NZa zich in een zware periode waardoor het zelfvertrouwen van de organisatie laag was”, zo is te lezen. “De organisatie heeft een bewonderenswaardige prestatie geleverd door zich stevig te herpakken en haar positie en reputatie opnieuw op te bouwen. Daarin is bijzonder veel energie gestoken, en het heeft geleid tot tastbare resultaten.”

Trends

De autoriteit zou zich vaker moeten uitlaten over trends en ontwikkelingen, vindt AEF. Aris van Veldhuisen, Managing Partner van AEF: “In monitors en andere publicaties worden wel trends benoemd, maar de NZa neemt nog geen rol waarbij ze deze trends plaatst in de context van de werking van het zorgstelsel. Als zorgautoriteit zou de NZa zich vaker gezaghebbend kunnen uitspreken over de werking van de markt. Op die manier zou zij sterker een signalerende rol richting het veld en de politiek kunnen vullen.”

Dilemma’s

Dat kan zonder de onafhankelijke rol van de NZa te verliezen, al spelen daar wel wat dilemma’s bij. De autoriteit moet er voor waken om partij te kiezen. Het streven naar kortere doorlooptijden staat op gespannen voet met zorgvuldigheidseisen, bijvoorbeeld. Daarnaast kan de keuze voor een bepaalde bekostigingsstructuur van invloed zijn op de inhoudelijke kant van de zorg. Ook noemen de onderzoekers de realisatie van zorginnovaties als dilemma. De doelstelling van NZa is om innovaties te faciliteren via regulering. Het lastige is echter dat de zorgautoriteit hier geen sturende rol mag vervullen, terwijl dat door overlapping van taken soms onvermijdelijk is. “Dit is een belangrijk onderwerp, want de rol van de NZa op dit punt is op grond van haar wettelijke taken primair een faciliterende”, zegt Van Veldhuizen.

Volgens AEF zou de NZa open en eerlijk moeten communiceren over de spanningen in het speelveld en de dilemma’s waar de autoriteit mee kampt. Dan kweek je begrip bij alle partijen.


0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top