ACTUEEL

NZa komt met regels voor 'juiste zorg op de juiste plek'

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat het credo 'juiste zorg op de juiste plek' concreet vorm geven. Zo wordt het mogelijk om ziekenhuiszorg aan huis te declareren, is de medisch specialist straks niet meer de enige die zorgtrajecten kan openen en komen er vrije tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek.

De NZa verwacht dat het dankzij nieuwe technologie steeds vaker mogelijk zal zijn om medisch-specialistische zorg bij patiënten thuis te leveren. Daarom voert de zorgautoriteit per 2020 een zorgprestatie toe die declaratie van klinische zorg thuis mogelijk maakt.

Verder vindt de zorgautoriteit dat medisch specialisten niet alle medische handelingen zelf uit hoeven te voeren. Daarom wordt de klinisch technoloog per 1 januari 2020 toegevoegd aan het rijtje van beroepen die de zogeheten poortfunctie uitvoeren. Beroepsbeoefenaren met een poortfunctie mogen zelfstandig zorgtrajecten openen en in rekening brengen.

Per 2020 gaan tot slot vrije tarieven gelden voor de eerstelijnsdiagnostiek, met uitzondering van trombosezorg. Bij vrije tarieven stelt de NZa geen maximumtarieven vast en onderhandelen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelf over de prijs en behandeling. "Vrije tarieven bieden meer ruimte om maatwerkafspraken te maken die passen bij de lokale omstandigheden en de behoeften van patiënten", aldus de zorgautoriteit.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

26 april 2019

Leuk ideetje maar zoals vaak zal dit stranden bij de zorgverzekeraars die uiteindelijk op de laagste prijs inkopen en een te laag budget.

Fred Joustra

28 april 2019

Dit zal niet stranden bij de verzekeraars denk ik. Zal aantal laboratoria doen afnemen omdat op enig moment de prijzen de kosten van het laboratorium niet meer kunnen dekken. Wel kunnen er mogelijkheden ontstaan voor innovatieve laboratoria om de diagnostiek zoveel als mogelijk dichtbij de zorgvrager te organiseren. Concentratie van (groot deel van de) diagnostiek is echt wel mogelijk. Dus consolidatie en innovatie is de uitdaging volgens mij.

Top