ACTUEEL

Klink: voorlopig geen besluit over numerus fixus

Het demissionaire kabinet laat besluitvorming over het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) om de numerus fixus voor de studie geneeskunde af te schaffen over aan het nieuwe kabinet. Dit heeft minister Ab Klink van VWS dinsdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Studiefinanciering

In een brief aan de Tweede Kamer legt minister Klink uit waarom. De RVZ stelt bij haar advies om de numerus fixus op termijn los te laten onder meer de voorwaarde dat de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschap (WHW) en de regelingen voor studiefinanciering zodanig worden aangepast dat studenten “tot op zekere hoogte” meebetalen aan de opleiding. Minister Klink zegt niet op deze discussie vooruit te kunnen lopen.

Heroverwegingen

Verder vinden dit moment de heroverwegingen over het hoger onderwijs en de studiefinanciering plaats. De uitkomsten daarvan kunnen ook varianten bevatten ten aanzien van de private bijdrage van studenten, schrijft de minister. De rapporten van de heroverwegingswerkgroepen worden naar verwachting in april 2010 aan de Kamer aangeboden.

Faculteiten hebben tijd nodig

De minister stelt ook dat een verantwoorde uitbreiding van het aantal studenten geneeskunde pas met ingang van studiejaar 2011-2012 kan ingaan. De medische faculteiten hebben namelijk aangegeven tijd nodig te hebben om de noodzakelijke onderwijskundige voorzieningen te treffen. Minister Klink verwacht dat er in de loop van dit jaar “tegen de achtergrond van de rijksbrede budgettaire besluitvorming” meer inzicht zal bestaan in de ontwikkeling van de capaciteit voor het studiejaar 2011-2012 van de basisopleiding en de vervolgopleiding in 2011.

Wetsvoorstel Ruim baan voor talent

Minister Klink wijst er verder op, dat het wetsvoorstel “Ruim baan voor talent”, dat nu bij de Tweede Kamer ligt, een beslissing over de numerus fixus waarschijnlijk overbodig maakt als het wordt aangenomen. “Dat wetsontwerp heeft dan goeddeels hetzelfde effect als de door de RVZ bepleite afschaffing van de loting”, zegt Klink in zijn brief.

Decentrale selectie

De RVZ bepleit een systeem van 100 procent decentrale selectie en beveelt de overheid aan de noodzakelijke wetswijziging in de WHW zo spoedig mogelijk voor te bereiden. Het wetsontwerp Ruim baan voor talent beoogt onder meer als alternatief voor de loting de ruimte voor decentrale toelating te vergroten van 50 procent tot 100 procent van de plaatsen (minus de plaatsen voor een gegadigde met een gemiddeld eindcijfer van acht of hoger). De Tweede Kamer heeft dit wetsontwerp echter controversieel verklaard.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top