ACTUEEL

Huisartsen verwijten LHV-bestuur slap beleid

De afgelopen maanden heeft een aanzienlijk aantal huisartsen het lidmaatschap van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) opgezegd. Het LHV-bestuur zag hier aanleiding in om een speciale bijeenkomst te beleggen om met de opzeggers te praten over hun motieven om het lidmaatschap op te zeggen. Dit meldt de nieuwe Vereniging praktijkhoudende huisartsen op haar site.

Kanttekening LHV

Een woordvoerster van de LHV laat weten dat het om een klein aantal huisartsen gaat. Het aantal leden van de LHV is het afgelopen jaar zelfs licht gestegen. Wel bevestigt zij dat er een aantal huisartsen hun lidmaatschap heeft opgezegd omdat zij van mening zijn dat de vereniging hun belangen onvoldoende behartigt. Dit heeft volgens de woordvoerster onder meer te maken met het politieke klimaat: de bezuinigingen in de zorg roepen veel weerstand op onder de huisartsen. De LHV heeft vervolgens geprobeerd de vertrekkende leden goede nazorg te bieden door in gesprek te gaan. Uiteindelijk wilden minder dan tien huisartsen dit gesprek aangaan.

Zelfstandig ondernemerschap

De Rotterdamse huisarts Bart Adèr is een van de opzeggers. Hij heeft in een brief aan de LHV zijn afscheid gemotiveerd. In de brief geeft hij zijn visie op het beleid en stellingnamen van de beroepsorganisatie LHV. Adèr verwijt de LHV dat ze geen blijk van bezorgdheid geeft dat het zelfstandig ondernemen onmogelijk wordt gemaakt door overheid en zorgverzekeraars.

'LHV mist visie en regie'

Verder stelt hij dat er “geen zorg is voor de randvoorwaarden van de huisartsenzorg, geen zorg over de verloedering van de inhoud van de huisartsenzorg, de LHV laat beleidsmakers uit andere studierichtingen weglopen met de inhoud van ons vak. Er is een te gediversifieerde achterban om zich druk te willen of kunnen maken. Veel huisartsen zijn moedeloos, voelen zich machteloos, voelen zich niet gesteund door hun beroepsorganisatie en zitten hun jaren uit. De LHV loopt achter de ontwikkelingen aan met als enige doelstelling dat ze nog aan tafel zit. De LHV mist de visie, mist regie en de sense of urgency.”

De LHV stelt de contacten met de Vereniging praktijkhoudende huisartsen open te willen houden. De LHV wil in overleg en afstemming gezamenlijk de huisartsen vertegenwoordigen. Volgens de woordvoerster is niemand gebaat bij 'vechtende' beroepsverenigingen.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top