Tech

Jeugdgezondheidszorg krijgt eigen Health Deal voor innovatie

Om de digitalisering in de jeugdgezondheidszorg te stimuleren krijgt de sector een eigen Health Deal. Vierentwintig partijen uit de jeugdgezondheidszorg, belangenorganisaties, bedrijfsleven en de overheid hebben deze week getekend de Health Deal I-JGZ.

TNO ondersteunt de Health Deal als kennispartner op het gebied van digitalisering. Het instituut ziet dat JGZ-organisaties overal in het land digitale innovaties ontwikkelen. De Health Deal heeft als doel om de goede innovaties op verschillende plekken in het land terecht te laten komen, data uitwisselbaar te maken en tegelijkertijd versnippering tegen te gaan.

ICT-standaard

De ondertekenaars van de deal hebben afspraken gemaakt op het gebied van samenwerking, financiering, ICT en professionals. Zo streven ze naar één standaard waar ICT-leveranciers op aan kunnen sluiten. Zodat initiatieven te koppelen zijn en gemakkelijker regionaal of landelijk kunnen worden ingezet en ondersteund. 

Voor de JGZ-organisaties, zoals de Centra voor Jeugd en Gezin, is het belangrijkste doel om ouders optimaal te kunnen ondersteunen in de opvoeding. "Naast de vaste, fysieke contactmomenten, kunnen ouders op verschillende momenten en manieren hulp krijgen, bijvoorbeeld online", zo laten de samenwerkende partijen weten. "Ouders moeten ook kunnen beschikken over betrouwbare, gepersonaliseerde informatie over de groei en gezondheid van hun kind. Technologie speelt daarin een belangrijke rol. Met apps voor zelfmonitoring, innovaties die inpasbaar zijn in alle digitale dossiers of online oudercoaching om de regie van ouders en jongeren te vergroten. Daarover gaat deze Health Deal."

Kennis

"Een belangrijke vraag waar we in de jeugdgezondheidszorg voortdurend voor staan is: Lukt het ons om ouders vroeg genoeg en goed genoeg bij te staan bij de opvoeding?", zei ook minister De Jonge van VWS deze week bij de ondertekening van de Health Deal I-JGZ. "Technologie kan daar in helpen, bijvoorbeeld door apps of online coaching. Daarom is het goed dat 24 partijen in de jeugdgezondheidszorg een health deal hebben gesloten om kennis en gegevens van verschillende organisaties samen te brengen en zo innovatie in de jeugdgezondheidszorg verder op weg te helpen."

De Health Deal is een samenwerking tussen landelijke overheid, zorgorganisaties en bedrijfsleven.  De 24 ondertekenaars van de Health Deal zijn het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de VNG, zeven Kennis- en Netwerkinstellingen, zeven JGZ-instellingen en zeven Softwareontwikkelaars. De Health Deal I-JGZ is de zesde Health Deal die in Nederland wordt gesloten.


1 Reacties

om een reactie achter te laten

PJM van Loon

1 mei 2019

Een deal met ICT leveranciers om de jeugd gezonder te krijgen? Leveren ze ook inhoud, waaruit ouders en zorgverleners echt kunnen snappen, waarom de ontwikkeling van hun kinderen de afgelopen decennia zo hard achteruitging? Snappen ze soms niet dat de jeugd juist aan E-sickness lijdt? Gaan ze de ouders en de overheden in de waan van E-health weghouden bij de teloorgang van preventieve geneeskunde, die het kind daadwerkelijk naar een gezond lichaam ( en dito geest) had kunnen leiden? Was die intact gebleven, dan was er nimmer een zo ernstige versnippering van goede bedoelingen (zonder biomedische onderbouwing) geweest. Op iedere plek vindt men wel een nieuw wiel uit, dus misschien is het goed, dat ze dit nu van elkaar kunnen weten. Het indammen van zorgkosten, nu en later, zal echter met deze deal niet gebaat zijn, als de bekende preventiekracht uit het vergeten deel van de geneeskunde, de gezondheidsleer, niet terugkomt. Want dat was de bron , waar alle ouders uit konden putten en wat ook op alle ( huishoud-)scholen werd gepraktiseerd. Als dat in de deal zit ( of door artsen erin wordt gestopt, dan is er hoop.

Top