ACTUEEL

Zilveren Kruis en De Friesland wijzigen contract 2019

Met terugwerkende kracht, tot 1 januari 2019 en gedurende de looptijd van het hoofdlijnenakkoord tot 2022, gaan Zilveren Kruis en De Friesland indexeren. Daarnaast wordt jaarlijks tijdig aangegeven welk indexeringspercentage (OVA) er wordt toegepast op de tarieven. Daarover hebben Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen samen met succes gesprekken gevoerd met beide zorgverzekeraars, zo valt te lezen op de website van LHV.

Een van de concrete afspraken in het hoofdlijnenakkoord is het indexeren van de looncomponent van personeel in alle tarieven. Deze indexering kwam aanvankelijk onvoldoende in de contracten terug, vonden LHV en InEen. Hierover zijn dan ook stevige gesprekken gevoerd. "Indexatie is een van de meest heldere en concrete afspraken uit het hoofdlijnenakkoord. Het nakomen van de afspraak over het indexeren van de tarieven om de stijgende loonkosten van het personeel te compenseren was en is voor ons dus heel belangrijk," aldus Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV.

Onvoldoende transparant

De gesprekken zijn gestart tijdens de contractering 2019 door het overlegteam Zilveren Kruis bestaande uit de voorzitters van de zeven LHV-Kringen. Zilveren Kruis en De Friesland vonden dat zij voldeden aan de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord. Wel begrepen ze dat de wijze waarop tarieven waren geïndexeerd onvoldoende transparant was. LHV en InEen waren het hier niet mee eens. LHV: "Tijdens intensieve gesprekken tussen LHV/InEen- en Zilveren Kruis-bestuurders zijn we erop blijven hameren dat de afspraak uit het hoofdlijnenakkoord moet worden nagekomen. Dat heeft voor alle huisartsen met een Zilveren Kruis of De Friesland contract nu tot het gewenste resultaat geleid."

Richtinggevende agenda

De LHV benadrukt dat het hoofdlijnenakkoord geen 'wensenlijstje' is waaruit je als zorgverzekeraar vrijblijvend kunt kiezen. Ze beschouwen het hoofdlijnenakkoord meer als een richtinggevende agenda. Deze moet leiden tot duidelijke regionale afspraken, die de huisarts terug moet zien in het contract. InEen en LHV zijn nu alleen nog in gesprek met VGZ. Alle overige zorgverzekeraars passen nu overal indexatie toe.

Administratief-arm

LHV, InEen en Zilveren Kruis melden eerder al dat zij overeenstemming hadden bereikt over de indexering van een aantal tarieven zoals afgesproken in het hoofdlijnenakkoord. De partijen hebben nog geen afspraken gemaakt over hoe de indexatie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 voor huisartsen administratief-arm wordt uitgevoerd. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top