Finance

Grote zorgvraag drukt overstapbereidheid

Mensen die veel zorg nodig hebben, denken vaker niet geaccepteerd te worden door een nieuwe zorgverzekeraar dan gezonde verzekerden, en stappen om die reden minder vaak over. Een onwenselijke situatie, vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Uit de zorgmonitor 2019 blijkt dat verzekerden met een grote zorgvraag het afgelopen jaar veel minder vaak overgestapt naar een andere zorgverzekeraar dan mensen die aangeven geen zorg nodig te hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een chronische ziekte, aandoening of langdurige revalidatie die doorlopend zorg nodig hebben.

Niet accepteren

Veel mensen uit deze groep zijn tevreden met hun zorgverzekering, maar uit de zorgmonitor komt ook naar voren dat ze zich relatief vaak laten sturen door angst. Achttien procent geeft aan bezorgd te zijn niet geaccepteerd te worden door een andere zorgverzekeraar. Veertien procent vreest verborgen kosten. Bij de groep mensen die zeggen geen zorg nodig te hebben zijn die percentages respectievelijk 2 procent en 8 procent.

Onwenselijk

“Het is onwenselijk dat mensen die veel zorg nodig hebben deze drempels ervaren om over te stappen”, zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM. Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen voor de basisverzekering te accepteren en moeten transparant zijn over welke zorg zij vergoeden. Daarnaast geldt dat een overstappende verzekerde zonder extra voorwaarden moet worden geaccepteerd als hij naar een vergelijkbare aanvullende zorgverzekering overstapt.

Andere eisen

Mensen die veel zorg nodig hebben stellen andere eisen aan de zorgverzekeraar dan mensen die geen zorg nodig hebben. Zij vinden vaker dat zorgverzekeraars actief moeten zorgen voor een goede beschikbaarheid van zorg in de regio, veel keuzevrijheid moeten bieden en kwaliteitseisen moeten stellen aan zorgverleners. Mensen die geen zorg nodig hechten meer aan lage premies en het belonen van gezond gedrag.    

Scherp houden

Zorgverzekeraars kunnen hun voordeel doen met dergelijke andersoortige prioriteiten, gelooft de ACM. Het gaat om een oplettende groep die op basis van hun ervaringen zorgverzekeraars scherp kan houden. “Deze groep draagt eraan bij dat zorgverzekeraars scherp blijven op goede, toegankelijke en betaalbare zorg”, stelt Snoep. “Er is dus werk aan de winkel voor zorgverzekeraars om duidelijker uit te leggen dat er geen beperkende acceptatieregels zijn. Op die manier kunnen ze ervoor zorgen dat deze overstapdrempels verdwijnen. Dit kan bijvoorbeeld door hier tijdens het overstapseizoen expliciet aandacht aan te besteden.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Kim Lieuwen

16 mei 2019

Dit vat de koe bij de hoorns. De zieke medemens is bang voor zijn zorgverzekeraar. Dat geeft heel duidelijk weer dat zorgverzekeraars zich totaal niet bekommeren om de zorg en het welzijn van de mensen die verplicht de rol vervullen als financierder van hun beleggingskapitaal. Een dalende koers van het aandeel Shell brengt meer paniek teweeg in de ivoren torens van het ZCVM kartel dan de zoveelste terugval van een verslaafde premiebetaler die volgens zijn verzekeraar maar 3000 minuten ambulant behandeld mocht worden terwijl hij met een klinische opname waarschijnlijk in 1 keer aan een nieuw leven had kunnen beginnen zonder drugs. Angst is een slechte raadgever. Zorgverzekeraars idem dito.

Top