Finance

Afzwaaiende DSW-topman breekt lans voor coöperatie

De stichting als dominante organisatievorm in de zorg zet een rem op de wendbaarheid en innovatie in de sector. Dat betoogt Chris Oomen, die op 1 juni afscheid neemt als directeur van zorgverzekeraar DSW, in een interview in het Friesch Dagblad.

“Mijn grote klacht is dat de zorginstellingen stichtingen zijn”, zegt Oomen in het Friesch Dagblad. “En stichtingen zijn van niemand; er is geen disciplinering van eigenaarschap en van geld. Ik zou graag zien dat de instellingen coöperaties waren met het eigenaarschap in handen van coöperatieleden. Nu is het zo dat de raden van toezicht van stichtingen aan niemand verantwoording hoeven af te leggen en dat is niet goed. Ik zou graag zien dat er in de Nederlandse zorgsector wat dit betreft een structuurverandering zou plaatsvinden.”

Doorgeschoten

Ook de grote regeldruk is Oomen een doorn in het oog. “Het is in Nederland volledig doorgeschoten. De stand van zaken is nu ongeveer zo dat in ons land en in de zorg de ene helft van het personeel de andere controleert. Natuurlijk ontkom je niet aan een bepaald aantal protocollen. Er moeten overdrachten zijn en een goed medisch dossier is voor patiënten van groot belang. Tien jaar geleden is 25 procent van de regels geschrapt, maar nu zijn ze alweer terug. Ze dienen nergens toe en kosten veel geld. Ik ben er voorstander van dat bij elke nieuwe regel die wordt ingevoerd een oude regel wordt geschrapt.”

Competitie

Hoewel kritisch op de huidige ontwikkelingen, is er in Oomens kijk op de zorg geen plaats voor nostalgie. Zo is hij verklaard tegenstander van het idee om de huidige zorgverzekeraars te vervangen door een ziekenfonds 2.0, zoals bijvoorbeeld de SP wil. “In het oude systeem van het ziekenfonds kregen de particulier verzekerden voorrang. Ziekenfondspatiënten werden als tweederangs beschouwd. Artsen hadden bij wijze van spreken twee deuren: een voor ziekenfondspatiënten en een voor particulier verzekerden. Door het invoeren van het nieuwe systeem met competitie verdwenen de wachtlijsten en werd de attitude van zorgverleners een stuk beter. Als je terug gaat naar het oude systeem haal je de interne drive om dingen beter te doen uit de zorg.”

Waardering

Oomens eigenzinnige en soms eigenwijze kijk op de zorg heeft hem naast kritiek door de jaren ook veel waardering opgeleverd. Bestuursvoorzitter Jaap van den Heuvel van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) legt in een recente blog uit waarom.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

J.W. Thissen

13 mei 2019

Chris Oomen 'breekt lans' voor ziekenhuis in coöperatie vorm. 'En stichtingen zijn van niemand en er is geen disciplinering van eigenaarschap en geld' volgens hem. Raden van Toezicht hoeven aan niemand verantwoording af te leggen. Kenmerkend voor Oomen. Tegendraads en ter zake. Wel humor. Bij zijn afscheid (waar aantal bestuurders hem lof toe zwaaien) een controversieel idee op tafel leggen. En toen werd het stil in de bestuurskamers en bij de Raden van Toezicht!

Kim Lieuwen

18 mei 2019

Tja, ik weet het niet. Wel makkelijk om het op te nemen voor de ziekenfonds patiënten als je zelf een geschat vermogen hebt van 700 miljoen euro. Doe het dan zo dat iedereen onder een bepaalde inkomensgrens gebruik mag maken van het ziekenfonds en iedereen die genoeg verdient of die zich toch liever met een dure premie particulier wil verzekeren mag dat zelf weten. Het huidige systeem faalt in ieder geval. Beleggingsbanken (lees: zorgverzekeraars) hebben geen oog voor zorg en welzijn van de burger. Stichtingen vervangen door coöperaties klinkt aardig, maar als de bekostiging van de zorg die een coöperatie levert nog steeds gedicteerd en gemanipuleerd wordt door zorgverzekeraars verandert dat niets aan de huidige situatie. Ik heb nog wel een suggestie: zorg terug naar het Rijk, iedere burger op 1 januari van een nieuw jaar een bepaald bedrag aan zorggeld geven waarmee ze zelf hun zorg kunnen inkopen en de nota rechtstreeks kunnen betalen aan de zorgaanbieder via MijnOverheid. Wie niets of minder gebruikt dan het aan hem toegekende bedrag (toegekend bijvoorbeeld op basis van inkomen en zorghistorie) stort het bedrag terug en krijgt het jaar erop een lager bedrag. Wie te weinig heeft krijgt meer. Echte dure zorg kan dan bijbetaald worden door het Rijk uit een reservepot. Geen eigen risico meer, geen zorgpremie, maar een zorgbudget per burger. Zorgverzekeraars zijn niet meer nodig.

Top