ACTUEEL

SKGZ ziet minder klachten en geschillen zorgverzekeringen

Het aantal klachten van verzekerden over hun zorgverzekeraar is in 2018 iets afgenomen. De ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen SKGZ behandelde vorig jaar 2187 klachten en geschillen. Dat is drie procent minder dan in 2017. Na afname begin 2018, was er in het vierde kwartaal weer een stijging van het aantal klachten. Die zet door in 2019.

Dat blijkt uit het jaarverslag dat Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ) op 9 mei publiceerde. Een van de redenen van de toename de laatste tijd is de naamsbekendheid van de SKGZ. Na een evaluatie is de stichting gestart met een brede aanpak, onder andere voor betere vindbaarheid op Google, maar ook voor bekendheid bij cliëntondersteuners, patiëntenverenigingen en zorgverleners. Daarna nam het aantal binnengekomen dossiers fors toe.

Zorgpremie

In 2018 is het meest bemiddeld in klachten over de zorgpremie. Daarna komen klachten over medisch specialistische zorg en over plastische chirurgie. Wat betreft de geschillen staat het onderwerp medisch specialistische zorg op één, gevolgd door premiezaken en het persoonsgebonden budget onder de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb).

Eigen risico

In de loop der jaren is het aantal klachten en geschillen gedaald, van 3559 in 2015 tot 2187 vorig jaar. Opvallend is de afname in klachten over eigen risico (van 232 in 2016 naar 138) en over medisch-specialistische zorg (van 262 naar 194). Het aantal klachten over de zorgpremie is in de loop de jaren juist gestegen, van 156 naar 195. Dit terwijl het aantal geschillen over de zorgpremie enorm is afgenomen, van 92 naar 33. De doorlooptijd van de behandeling van klachten is afgenomen van gemiddeld 56 dagen in 2016 naar 48 dagen in 2018. De doorlooptijd van geschillen loopt op van gemiddeld 158 dagen in 2016 naar gemiddeld 170.

Zorgverzekeringslijn

Alle ziektekostenverzekeraars in Nederland zijn bij de SKGZ aangesloten. De dienstverlening van de SKGZ bestaat uit voorlichting, bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen en bindende advisering door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De SKGZ is door de ministers van Financiën en VWS aangewezen als geschilleninstantie voor de ziektekostenverzekeringen. Daarnaast exploiteert de SKGZ de Zorgverzekeringslijn, voorlichting geeft over wanbetaling en onverzekerd zijn. In 2018 bereikte die 3444 professionals en 3474 jongeren.

Beroep

Zorgverzekeraars moeten bij de afhandeling van een klachtverwijzen naar de SKGZ. In 2018 gebeurde dit niet altijd. Daarom doet de stichting een beroep hiervoor op de zorgverzekeraars. Daarnaast vraagt de SKGZ de zorgverzekeraars om de uitkomsten van interne klachtenprocedure schriftelijk te bevestigen aan de verzekerde. Hiervoor is een brief uitgegaan naar Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De SKGZ verwacht verbetering in 2019.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top