ACTUEEL

Cliëntenorganisaties worden initiatoren

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties ontwikkelen zich van commentator naar initiator. De organisaties worden door de buitenwereld steeds meer als voorwaardige partij gezien. De organisaties zijn echter nog niet in staat om ‘een stempel te drukken’ op zorginkoop en zorgbeleid. Hiervoor zijn de middelen niet aanwezig. Dat concluderen Prismant en het Verwey-Jonker Instituut in de Monitor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties (pgo-organisaties) 2008.

Professionalisering kwaliteitstoetsing

Grote uitdagingen voor de organisaties zijn het verder professionaliseren van kwaliteitstoetsing en dienstverlening. Volgens de Monitor komen deze kernfuncties nu ‘onvoldoende uit de verf’.

Ervaringsdeskundigheid

De organisaties vinden hun invloed op externe partijen relatief klein als het gaat om collectieve belangenbehartiging. De ervaringsdeskundigheid wordt als relatief groot gewaardeerd.

Kerntaken cliëntenorganisaties

In Nederland zijn er naar schatting 250 patiëntenorganisaties actief. De 173 respondenten hebben samen 673.000 leden. Kerntaken voor de organisaties zijn voorlichting en informatievoorziening en lotgenotencontact. Hiervoor worden vooral de website en het ledenblad ingezet. Veel vragen hebben betrekking op behandeling en diagnose. Verder krijgen alle organisaties te maken met klachten, deze hebben meestal betrekking op bejegening of behandeling. Daarnaast is belangenbehartiging een belangrijke kerntaak. De organisaties streven ernaar diagnoses en behandelmethoden te verbeteren en wetenschappelijk onderzoek te bevorderen.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top