ACTUEEL

IGJ en GGD: HartenHoeve moet zorg verbeteren

Toezichthouders hebben HartenHoeve, een zorgmanege met negen woonlocaties in West-Betuwe en Buren, na een onaangekondigd bezoek op de vingers getikt. Er loopt ongekwalificeerd personeel rond, medewerkers zonder VOG en er is te weinig toezicht.

Dat blijkt uit een bezoekrapport van IGJ en Wmo-toezichthouder GGD Gelderland-Zuid, dat de inspectie op 21 mei publiceert. De zorgmanege heeft bijna honderd cliënten, van 6 tot 85 jaar oud. De meeste daarvan hebben alleen dagbesteding bij Hartenhoeve, een derde woont ook bij de instelling.

Eén medewerker, bij wie eerder een VOG was geweigerd, is volgens dagblad de Gelderlander op non-actief gesteld. Daarnaast heeft HartenHoeve aangegeven een gedragswetenschapper aan te nemen. Daar was volgens de toezichthouders behoefte aan. Bovendien heeft maar twee derde van de begeleiders een afgeronde opleiding. Zij hebben vaak niet goed in beeld wat de zorgbehoefte van cliënten is. Ook worden kinderen op dezelfde locatie opgevangen als volwassenen met verslavings- of psychische problemen. Daarnaast constateerden de toezichthouders dat er niet op alle locaties een hoofdbewoner is, of dat een cliënt die rol vervult. En op sommige locaties is ’s nachts geen toezicht.

Verbeterplan

Er gaat ook veel goed bij HartenHoeve, zo zien de toezichthouders. Cliënten voelen zich op hun gemak. Hun privacy wordt gerespecteerd. En begeleiders zijn betrokken en enthousiast. Harten Hoeve BV moet binnen vier weken een verbeterplan aanleveren met concrete maatregelen en termijnen.  De toezichthouders toetsen het verbeterplan op volledigheid, ambitie en realisme. Zij volgen het verbetertraject en voeren na enige tijd een hertoets uit bij HartenHoeve.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top