HRM

Zorgpensioen belegd in eerste groene staatsobligatie

PGGM heeft voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 82,5 miljoen euro belegd in de eerste groene staatsobligatie van de Nederlandse overheid. Daarnaast is 1 miljoen euro belegd in het PGGM Government Bond Fund. Hiermee wordt Nederlands pensioenkapitaal direct geïnvesteerd in de verduurzaming.

De green bond zal twee van de impact-thema’s financieren die Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft benoemd: klimaat en water. Een kwart van het opgehaalde kapitaal zal worden ingezet ter financiering van het Deltafonds, waarmee onder meer kustversterking wordt gerealiseerd. De rest is voor projecten ten behoeve van  hernieuwbare energieproductie, het energie-efficiënter maken van gebouwen en het verbeteren van railverbindingen.

Jan Willem van Oostveen, manager Beleggingen van PFZW: "Deelnemers van PFZW verwachten niet alleen een goed pensioen maar ook dat hun premiegeld bijdraagt aan een leefbaar Nederland. Deze groene staatsobligatie biedt een instrument om het renterisico af te dekken van onze lange termijnverplichtingen, waarbij het rendement in lijn ligt met een gewone staatsobligatie. Bovendien kunnen we met de overheidsrapportages over de impact duidelijk maken aan deelnemers hoe met hun kapitaal de leefbaarheid wordt bevorderd."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top