ACTUEEL

'Gedragscode gezondheidsonderzoek moet snel op de schop'

De huidige ‘Gedragscode gezondheidsonderzoek’ is niet meer actueel. De uit 2004 stammende code biedt geen plek aan onderwerpen als gegevensverwerking bij Wmo-onderzoek en onderzoek via nieuwe media , zoals apps op smartphones en sociale media.

Dit komt naar voren uit interviews met onderzoekers en onderzoeksorganisaties, toetsingsinstanties, gezondheidsfondsen, patiëntvertegenwoordigers en juristen gehouden door Nivel en de Stichting MedLaw Consult (MLC) Foundation. De ‘Gedragscode gezondheidsonderzoek’ van Federa-COREON biedt onderzoekers en toetsingscommissies een praktische vertaling van de wet- en regelgeving omtrent gezondheidsonderzoek.

Veranderingen

Het probleem is dat de code inmiddels vijftien jaar oud is en nodig aan herziening toe is. Gezondheidsgegevens komen tegenwoordig uit veel meer verschillende bronnen en er worden hogere eisen gesteld aan de validiteit en reproduceerbaarheid van gezondheidsonderzoek. Ook het juridisch kader is veranderd. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft vorig jaar plaats gemaakt voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse uitvoeringswet die hierop betrekking heeft (UAVG).

Alle respondenten onderschrijven het belang van een herziening van de Gedragscode. Volgens velen is deze zelfs dringend nodig en dient het proces van herzien zo kort mogelijk te duren. Wel zijn er verschillen in inzicht over de gewenste reikwijdte van de nieuwe Gedragscode, bijvoorbeeld over de precieze doelgroep en het type onderzoek dat de Gedragscode moet omvatten.

Eén van de aanbevelingen is om de reikwijdte van de code te vergroten door ook gegevensverwerking bij Wmo-onderzoek en onderzoek via nieuwe media (apps op smartphones, sociale media) erin op te nemen. In het rapport wordt een voorzet gedaan hoe de verschillende inzichten hieromtrent bij de start van het herzieningstraject kunnen worden overbrugd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top