Tech

CZ zet in op persoonsgerichte zorg

CZ wil persoonsgerichte zorg in de toekomst stimuleren. Samen met andere partijen, waaronder verschillende ziekenhuizen, breidt de zorgverzekeraar het programma My Best Treatment uit. De zorgverzekeraar ziet echter nog wel wat hobbels op de weg.

Volgens CZ leidt persoonsgerichte zorg tot een van de grootste kwaliteitsontwikkelingen in de gezondheidszorg. Alleen afstemmen op individuele behandelwensen is daar voor niet genoeg. Er moet meer rekening gehouden worden met de biologische kenmerken van de patiënt, aldus de zorgverzekeraar.  ICT toepassingen zoals decision support systems, artificial intelligence en met methoden als advanced diagnostics helpen de zorg beter afstemmen op de individuele patiënt. Zo kan bijvoorbeeld op basis van bloedafnames en/of scans beter voorspeld worden hoe goed een bepaalde behandeling zal aanslaan. CZ stimuleert het gebruik van deze toepassingen met het programma My best Treatment.

My Best Treatment

Met My Best Treatment wordt er niet uitgegaan van een gemiddelde patiënt, maar van maatwerk voor het individu. Biologische kenmerken van de patiënt worden gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten en wereldwijde ervaringsgegevens. De patiënt krijgt een centrale rol, want deze bepaalt samen met de arts de beste behandelmethode, aldus Madelon Johannesma, programmamanager zorginnovatie bij zorgverzekeraar CZ. Het programma is onder andere ingezet bij het verbeteren van de zorg voor patiënten met longkanker. CZ werkt hiervoor samen met Tilburg University en een aantal ziekenhuizen.

Hobbels

Op een aantal punten ziet CZ nog mogelijk verbeteringen. Zo moeten ICT-systemen en databases uniformer worden om opschaling van persoonsgerichte zorg te bereiken. Het is volgens CZ nu nog te moeilijk om patiëntdata te vergelijken. Volgens CZ durven daarnaast veel zorgprofessionals nog niet te vertrouwen op algoritmen die voortkomen uit big data. Dat staat volgens de zorgverzekeraar persoonsgerichte zorg in de weg. Gepersonaliseerde zorg vraagt dan ook nog om een cultuurverandering van zorgprofessionals op de werkvloer.

Financiering

Om de gewenste cultuurverandering te stimuleren, komt CZ het veld tegemoet met een financieringsmodel dat beter aansluit op gepersonaliseerde zorg. Wanneer een ziekenhuis tot de conclusie komt dat elders meer passende zorg geboden kan worden, moeten dat niet  leiden tot verlies van omzet. Zo stimuleer je persoonsgerichte zorg niet. Johannesma: 'Wij vinden dat een ziekenhuis niet moet worden gestraft als het de patiënt doorverwijst. Daar moeten afspraken over worden gemaakt in de meerjarencontracten.'

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top