ACTUEEL

Principiële beroepszaak psychotherapeuten tegen DBC’s

Het College van Beroep van het bedrijfsleven oordeelt begin mei of de Nederlandse Zorgautoriteit het recht heeft om psychotherapeuten te dwingen vertrouwelijke behandelgegevens beschikbaar te stellen aan zorgverzekeraars en aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Dit meldt het Platform Bescherming Burgerrechten.

Beroepsgeheim

De Koepel en DeVrijePsych stellen dat de verplichte aanlevering van behandelgegevens in strijd is met het beroepsgeheim en de privacy van de cliënt. De zaak van de Koepel van DBC-vrije Praktijken en DeVrijePsych tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) diende op 23 maart.

Privacy patiënt

Aansluitend op de hoofdzaak diende het beroep van psychiater Willem Malkus tegen het zogeheten Handhavingsbesluit van de NZa. Deze zaak geeft goed aan waar het om gaat. Volgens regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn psychotherapeuten verplicht op declaraties de diagnose en de behandeling, de diagnosebehandelingcombinate (DBC), te vermelden. Malkus weigert de diagnose te vermelden op de facturen die hij aan zijn patiënten stuurt. Hij ziet dit als een inbreuk op het beroepsgeheim, omdat met de vermelding van de DBC de vertrouwelijkheid van de behandelsituatie van de patiënt wordt geschonden. De NZa bezocht de Amsterdamse psychiater in de zomer van 2009 en stelde na het doornemen van zijn administratie dat hij een economisch delict pleegde. Daarop staat een geldboete of een dwangsom.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Roelofs

27 maart 2010

Privacy moet steeds meer wijken voor het algemeen danwel het commercieel belang. In dit geval kun je principieel zijn maar je kunt de vraag ook aan de klant voorleggen; geeft u toestemming dat ik uw diagnose mededeel aan uw zorgverzekeraar. Het merendeel zal het naar ik vermoed een worst zijn; privacy leeft niet echt meer bij de een groot deel van bevolking die b.v. kwistig met zijn of haar informatie op het internet strooit.

ANDERSONTRACIE

11 juli 2011

According to my analysis, billions of people on our planet receive the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans</a> at different banks. Hence, there's a good chance to get a secured loan in every country.

Top