ACTUEEL

Minister komt met 'early warning system' ziekenhuisfaillissement

Minister komt met 'early warning system' ziekenhuisfaillissement

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) komt na het zomerreces met een plan voor een 'early warning system' bij een dreigend ziekenhuisfaillissement. Dat zei de bewindsman dinsdag bij een overleg in de Tweede Kamer over stand van zaken rondom de faillissementen van MC Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen en het afgewende faillissementen van het Maasziekenhuis.

Bruins reageerde hiermee op een motie van PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen. Ploumen vroeg in haar motie of de Kamer in een eerder stadium op de hoogte kan worden gebracht als een ziekenhuis failliet dreigt te gaan. De minister wees dit idee in eerste opzet af. Volgens Bruins is het risico te groot dat openbaarheid een dreigend faillissement in versneld tempo werkelijkheid laat worden, als een "selffulfilling prophecy".

Vertrouwen

Liever ziet de minister dat raden van bestuur van ziekenhuizen die in de problemen komen in vertrouwen bij het ministerie kunnen aankloppen om hulp, zoals het Maasziekenhuis heeft gedaan. Het ziekenhuis in Boxmeer trof half april een regeling met het ministerie van VWS voor noodhulp. Het ministerie  draagt tot en met 2022 ieder jaar 2,5 miljoen euro bij om het regionale ziekenhuis te behouden. Bruins is ervan overtuigd dat ziekenhuisbesturen na de faillissementen van afgelopen najaar “op het puntje van hun stoel zitten” en dus tijdig aan de bel zullen trekken.

Early warning system

Op aandringen van Ploumen geeft Bruins aan dat hij de Kamer tijdig wil laten weten wat de stand van zaken is. De Kamer heeft eerder al gestemd voor een pakket aan maatregelen om abrupte faillissementen zoals die van de ziekenhuizen van de MC Groep te voorkomen. Een 'early warning system' behoorde tot de voorgestelde maatregelen. De minister wil daar nu dus concreet werk van maken en zegt de Kamer toe dat hij na het zomerreces met een voorstel komt.

Bravis en Bronovo

Oproepen vanuit de Kamer om ook andere ziekenhuizen financieel te ondersteunen vinden bij de minister geen gehoor. Op een motie van het SP-Kamerlid Van Gerven die de minister vraagt om het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom open te houden zegt Bruins dat dit de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van het ziekenhuis en van de betrokken zorgverzekeraar is. Bravis kondigde onlangs aan dat het voor zijn nieuwbouw een locatie in Roosendaal heeft gekozen. Het ziekenhuis in Bergen op Zoom verdwijnt. Ook een motie van PVV-Kamerlid Agema om het Bronovo in Den Haag open te houden krijgen een soortgelijke reactie. "Geld is daar niet zozeer de bottle neck geweest, maar een tekort aan geschikt personeel en een veranderde visie op zorg van het bestuur", verklaart de minister.

Toekomst Flevoland

Zorgen over Flevoland en de rol van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk herkent de bewindsman wel. Bruins heeft een toekomstverkenner voor de regio aangesteld. Die komt begin juli met een toekomstvisie. "Ik hoop van ganser harte dat het St Jansdal een groeibriljant in de regio wordt, dat mensen er als een magneet naar toe worden getrokken. Dat is ook de richting die het  St Jansdal in wil, maar dat zal wel in kleine stapjes gaan", aldus minister Bruins van Medische Zorg.

De ingediende moties worden bij een voortzetting van het overleg volgende week nog in stemming gebracht in de Tweede Kamer.  

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Lucien Engelen

31 mei 2019

Over deze materie heeft John Luijs cs recent een relevant artikel geschreven. ?https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/life-sciences-en-gezondheidszorg/articles/noodzaak-van-duurzaam-resultaatverbetering-voor-ziekenhuizen.html?id=nl:2sm:3tw:4dcom_share:5awa:6dcom:life_sciences_en_gezondheidszorg via @DeloitteNL?

Top