ACTUEEL

Invoering nieuwe standaard acute ggz kost 12 miljoen euro

De invoering van de nieuwe zorgstandaard voor acute psychiatrie kost 11,7 miljoen euro. Dat heeft Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uitgerekend. Volgens de NZa zijn er ook mogelijkheden voor besparingen, maar daar kon nog geen geldbedrag aan worden verbonden.

Aan de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP) hebben alle betrokken partijen in de ggz meegewerkt. Met de nieuwe zorgstandaard moeten mensen die door een psychiatrische stoornis in een crisissituatie terechtkomen ook in dunbevolkte regio's hulp kunnen krijgen. Het gaat om de zorg in de eerste 3 dagen.

Toetsing zorgstandaard

Zorginstituut Nederland toetst de zorgstandaard toetst voordat zij die opneemt in het openbaar register. Op verzoek van het zorginstituut heeft de NZa heeft hiervoor een budget impact analyse gemaakt. Voor het berekenen van de meerkosten heeft de zorgautoriteit informatie opgevraagd bij de 28 regio’s. De totale kosten komen uit op 136,2 miljoen euro per jaar ten opzichte van 124,5 miljoen euro in de huidige situatie.

Implementatie

De nieuwe zorgstandaard gaat vanaf volgend jaar in maar de implementatie  gaat waarschijnlijk 4 jaar in beslag nemen. De NZa verwacht dat de meerkosten uitgespreid worden over de totale implementatietijd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top