ACTUEEL

Henk Kamp: zorg voor ouderen moet anders

De zorg voor ouderen en chronisch zieken zoals die nu is, zal de komende decennia verdwijnen. Het is nu te duur, te weinig efficiënt en te arbeidsintensief. Dat zegt Henk Kamp, voorzitter van de branchevereniging voor thuiszorg en verpleegzorg ActiZ, in een interview met Trouw.

Kamp wil dat de naderende veroudering van Nederland en alle zorg die daarbij hoort bij iedereen tussen de oren gaat zitten. "Dan ook zal het besef doordringen dat de zorg voor ouderen die Nederland nu heeft, onhoudbaar is en zal verdwijnen. De oplossing voor wat ons de komende twintig jaar staat te gebeuren, hebben we nog niet. Iedereen moet zich realiseren wat er gaande is en iedereen moet meedenken over oplossingen. We zullen bereid moeten zijn om meer voor elkaar te doen dan we nu al doen."

Volgens de oud-minister is er een "fundamenteel maatschappelijk debat" nodig over ouder worden, een debat zoals dat eerder gevoerd is over het klimaat, waarbij allerlei belanghebbenden bij elkaar kwamen om plannen te ontwikkelen. (ANP)
 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

3 juni 2019

“Veroudering” van Nederland is een feit, maar toenemende individuele gezondheidszorgvraag niet duidelijk. Of bedoelt ActiZ op de “welzijnsinvalshoek” met problemen als laaggeletterdheid, ICTafstand, eenzaamheid? Laten we niet alle vraagstukken onder “zorg” wegvegen. Een verstandig collega van opperde steeds “een olifant eet je door deze in stukjes te snijden”! Ik mis overigens de wenk vanuit ActiZ om zich inzake het dossier individuele gezondheidszorg te verstaan met erkende deskundigen als bijvoorbeeld beschikbaar in de kringen van VenVn en Door een “maatschappelijk debat” te zoeken, geeft deze branche de indruk zelf “de handdoek in de ring te gooien”. Is dat de bedoeling van deze branchevoorzitter?

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

3 juni 2019

Volgens mij is juist het omgekeerde nodig Peter: Gezondheidsvraagstukken zijn een gevolg van heel veel meer dan wat wij nu onder gezondheidszorg scharen. Als vanuit die aanzienlijke grotere breedte gezondheid benadert, is gezondheidszorg daarbinnen slechts een onderdeel in plaats van een geïsoleerde insteek, zoals nu.
Zie als actuele illustratie https://www.skipr.nl/actueel/id38652-zorg-weet-zich-slecht-raad-met-verschillende-leefdomeinen.html.

Pleun Eikelboom

3 juni 2019

Hoewel het fijn is dat ook Actiz het nu hardop zegt, is het wel schrijnend dat het bij deze constatering blijft. De oproep tot fundamenteel maatschappelijk debat zou kunnen starten in mijn opstartende 'lerend netwerk zorg in de thuissituatie'. Zie https://www.zorgisnetwerken.nl/netwerken/langdurigezorg/zorg-en-marktwerking/

Top