Finance

Albert Schweitzer behaalt positief resultaat van 4,4 miljoen

De raad van bestuur van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht meldt in zijn jaarverslag dat het ziekenhuis over 2018 4,4 miljoen euro heeft geplust.

Er zou sprake zijn van incidentele meevallers, aldus voorzitter Peter van der Meer op RTV Rijnmond. De komende jaren moet er goed op de uitgaven worden gelet.

In 2018 verdienden beide leden van de raad van bestuur meer dan het toegestane bedrag volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) van 189 duizend euro. Voorzitter Peter van der Meer ontving 226 duizend euro en Anneke Sanderse 217 duizend euro. Beiden zit nog in een overgangsregeling die dit toestaat. Echter, binnen een paar jaar moet hun salaris zijn afgebouwd naar 189 duizend euro.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top