HRM

Mkb'ers in de zorg zien winst verdampen door personeelskosten

Mkb'ers in de zorg zien winst verdampen door personeelskosten

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de zorg wist in 2018 verder door te groeien, maar minder sterk dan in het voorgaande jaar. Meer dan de helft van de zorgondernemers zag de winst dalen ten opzichte van een jaar eerder. Een forse toename van de personeelskosten ligt hieraan ten grondslag. Dit blijkt uit het rapport 'Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen' van de SRA, de vereniging van accountants- en advieskantoren.

De omzetgroei van het midden- en kleinbedrijf in de zorg kwam uit op 8,6 procent tegenover 9,7 procent een jaar eerder. Daarmee bleef de branche achter bij het landelijk gemiddelde van 9,6 procent. De winstgroei bedroeg iets meer dan 6 procent, tegen bijna 14 procent een jaar eerder. Ook hier bleef de branche achter bij de 16,3 procent die het mkb gemiddeld realiseerde.

Vergrijzing

SRA wijt het achterblijven van de zorgsector ten opzichte van de rest van het mkb enerzijds aan de oplopende zorgkosten. De vergrijzing neemt toe, maar er komen ook steeds meer  behandelmogelijkheden en dure medicijnen. Anderzijds spelen de personeelskosten een grote rol. De medewerkers in zorginstellingen zijn steeds hoger opgeleid en dus duurder, maar personeelstekorten dwingen zorgaanbieders ook om dure uitzendkrachten en zzp’ers in te huren.

Personeelskosten

Net als in voorgaande jaren liepen de personeelskosten, met afstand de grootste kostenpost van een zorgorganisatie, sneller op, zo is in het SRA-rapport te lezen. De stijging van 11 procent was sterker dan in 2017 (bijna 10 procent), 2016 (bijna 8 procent) en 2015 (3 procent), terwijl er in 2014 nog sprake was van een lichte krimp. De post overige personeelskosten, waaronder ook de inzet van uitzendkrachten en waarnemers valt, ging zeer sterk omhoog, met 19 procent tegen iets meer dan 4 procent in 2017.

Dit alles levert, aldus de vereniging van accountants- en advieskantoren, een gecompliceerd vraagstuk op: hoe houden we de zorg in Nederland betaalbaar en voor iedereen toegankelijk? Het antwoord ligt volgens SRA in vernieuwing. "Efficiencyslagen, herverdeling van zorgtaken en meer aandacht voor preventie, zijn onvermijdelijk en de zorg zal zich moeten aanpassen."

Hoog- en laagvliegers

Opvallend is dat fysiotherapeuten en huisartsen een relatief moeilijk jaar hadden. De omzet nam voor huisartsen nog wel toe, maar de winstontwikkeling belandde in 2018 voor beide subcategorieën in het rood. Bij huisartsen zijn de personeelskosten relatief sterk toegenomen, duidt SRA.

Beter verging het de tandartspraktijken. Zij lieten een beperkte omzetgroei zien, maar de winstontwikkeling was ruim bovengemiddeld. Ook voor de maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting was zowel de omzet- als de  winsttoename bovengemiddeld.
 
Het eigen vermogen van mkb’ers in de zorgsector is in 2018 opnieuw verbeterd, met een toename 16 procent, na een toename van 25 procent een jaar eerder. De zorg presteert daarmee in lijn met het mkb-gemiddelde. Daarnaast is de solvabiliteit verder aangetrokken, van bijna 9 procent in 2017 naar ruim 14 procent vorig jaar.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Marika Biacsics

4 juni 2019

De zorg is om mensen beter te maken. Zorgverleners leggen daarvoor een eed af. Winst maken komt in die eed niet voor. De zorg is geen industrie en niet bedoeld om winst te maken!

Top