ACTUEEL

ActiZ pleit voor zorgspaarregeling

Burgers moeten als het aan VVT-brancheorganisatie ActiZ ligt gaan sparen voor voorzienbare zorguitgaven. Een dergelijke zorgpensioenregeling leidt er volgens ActiZ toe dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en zelfredzaamheid nemen.

Herbezinning

Het voorstel voor een zorgspaarregeling maakt deel uit van een fundamentele herbezinning op de AWBZ, die een onafhankelijke denktank onder leiding van Jeroen van Roon in opdracht van ActiZ heeft opgesteld.  De ActiZ- commissie “herbezinning AWBZ” ziet mogelijkheden om gelijktijdig de kwaliteit van de ouderenzorg te versterken en kosten te besparen. Vertrekpunt van deze nieuwe kijk op de AWBZ is zelfredzaamheid.  Door de eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden te stimuleren,  worden burgers minder afhankelijk van zorg en kunnen de zorgconsumptie en zorguitgaven dalen.

Zelfredzaamheid

Een dergelijk benadering impliceert dat zorgorganisaties in de toekomst moeten worden beloond voor de mate waarin zij bijdragen aan de zelfredzaamheid van de burger. Van organisaties die louter uitvoeren wat indicatieorgaan en zorgkantoor hen opdragen, moeten aanbieders zich richten naar de vraag van de cliënt. Dit betekent ondermeer dat de autonomie van de  zorgprofessional versterkt moet worden. Die moet in staat worden gesteld om in samenspraak met de cliënt zorg en dienstverlening op maat te leveren, waarbij nadrukkelijk de beschikbare informele steunsystemen en andere zorgaanbieders in ogenschouw genomen worden.

Opschoning

Het stimuleren van zelfredzaamheid vraagt ook om een cliëntvolgende bekostiging. Alleen dan kan de cliënt volgens de commissie de regie over eigen leven voeren. Dit betekent dat de zorgkantoren kunnen worden afgeschaft. Andere maatregelen die de commissie voorstelt zijn hogere eigen bijdragen en opschoning van de AWBZ, zodat wonen en dienstverlening de kosten van de volksverzekering niet langer nodeloos verzwaren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top