Tech

Te weinig zicht op e-health-toepassingen ggz

Te weinig zicht op e-health-toepassingen ggz

Cliënten, naasten en ggz-professionals hebben behoefte aan een overzicht van beschikbare e-health-toepassingen tijdens het wachten op een ggz-behandeling. Dat blijkt uit een onderzoek van SiRM, dat in opdracht van de Landelijke Stuurgroep Wachttijden in de ggz is uitgevoerd.

Uit het rapport van SiRM blijkt dat er al diverse e-health-toepassingen ingezet worden tijdens de wachttijd door verwijzers of ggz-professionals en –aanbieders. Een overzicht hiervan ontbreekt echter, terwijl dit professionals kan helpen om een goed geïnformeerde keuze te maken voor het gebruik van apps en modules vanuit het beschikbare aanbod.

Advies

SiRM adviseert MIND en het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) om met ondersteuning van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) te inventariseren welke e-health-toepassingen bruikbaar lijken voor cliënten en naasten tijdens de wachttijd. Ook adviseert het SiRM om de kwaliteit van deze toepassingen te toetsen. GGZ Nederland, MIND, NIP en ZN kunnen vervolgens samen besluiten hoe zij cliënten, naasten, verwijzers en ggz-professionals zicht willen bieden op het overzicht van beschikbare, kwalitatief goede e-health-toepassingen.

Veel ggz-aanbieders beschikken over een e-health-platform met verschillende modules, die zij kunnen inzetten tijdens de wachttijd. Jellinek, bijvoorbeeld, geeft cliënten op de wachtlijst toegang tot hun e-health-platform, wanneer zij de afspraak voor een intake versturen. Ook ontvangen zij een videoboodschap van de ggz-professional die de intake zal uitvoeren.

E-health-toepassingen zoals apps, online zelftesten of online dagboeken kunnen ook gebruikt worden tijdens de wachttijd. MIND geeft op haar website een overzicht van enkele apps waar cliënten goede ervaringen mee hebben. Ook een aantal ggz-aanbieders heeft een start gemaakt met het opstellen van een overzicht van bruikbare e-health-toepassingen.

Wachttijden in de ggz

Momenteel wachten ruim 80 duizend mensen op een ggz-behandeling, blijkens een schatting van Vektis. De Landelijke Stuurgroep Wachttijden in de ggz, waarin cliënten, ggz-aanbieders en zorgverzekeraars zich verenigd hebben, zet zich sinds 2017 in om de wachttijden terug te dringen. Behalve de aanpak van wachttijden, heeft de stuurgroep ook aandacht voor de verbetering van de ondersteuning van cliënten, naasten en verwijzers tijdens de wachttijd.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top