ACTUEEL

'Meer administratieve lasten door gefaseerde overheveling'

De zorg die wordt geleverd door specialisten ouderengeneeskunde en verstandelijk gehandicapten kan per 1 januari worden gedeclareerd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De gefaseerde aanpak van de minister hierbij leidt echter vooralsnog eerst tot extra administratieve lasten, zo waarschuwt ActiZ.

Met de overheveling van de extramurale behandeling naar de Zvw wil minister Hugo de Jonge (VWS) bijdragen aan betere bereikbaarheid en beschikbaarheid van de artsen ouderengeneeskunde en verstandelijk gehandicapten in de eerste lijn. Ook wil hij zo bijdragen om het aantal crisisopnames van ouderen in verpleeghuizen en ziekenhuizen te verminderen.

Extramurale behandeling

Daar is ActiZ ook voorstander van. De branchevereniging vindt het alleen jammer dat de overheveling van extramurale behandeling en dagbehandeling naar de Zorgverzekeringswet niet in één keer plaatsvindt, maar dat het in fasen gebeurt. De overheveling van de specialist ouderengeneeskunde is eerder toegezegd en afgesproken als onderdeel van de maatregelen in het kader van het programma ‘Langer Thuis’. De overige prestaties uit de subsidieregeling extramurale behandeling zullen per 2021 worden overgeheveld naar de Zvw.

Tijdelijke afspraken

Omdat de overheveling in delen plaatsvindt ontstaat er volgens ActiZ “een fors risico op extra administratieve lasten met zich mee, met name bij in het inkoop- en declaratieproces.” Er zullen volgens de belangenorganisatie allerlei tijdelijke afspraken moeten worden gemaakt tussen verzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders.

De komende periode zullen we dan ook samen met de zorgverzekeraars maximaal blijven inzetten om te zoeken naar een zo simpel mogelijk inkoop- en declaratieproces voor het komende jaar”, aldus branchevereniging. “Per 2021 kan dan alsnog het complete pakket aan zorgvormen uit de subsidieregeling haar definitieve vorm en plek krijgen in de processen passend bij de zorgverzekeringswet.”

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top