ACTUEEL

Minister houdt vinger aan pols bij problemen jeugdzorg Groningen

Minister houdt vinger aan pols bij problemen jeugdzorg Groningen

Minister Hugo de Jonge (VWS) gaat niet ingrijpen bij de problemen rond jeugdzorginstelling Elker-Het Poortje in Groningen, die zijn ontstaan door een forse inkrimping van het jeugdzorgbudget. De vakbonden FNV en CNV Zorg en Welzijn maken zich zorgen of de instelling nog wel voldoende hulp kan bieden aan jongeren in zware psychische nood.

Eind maart stuurde de Raad van Toezicht van Elker-Het Poortje al een brandbrief naar de minister over de veiligheid van de jeugdzorg die in geding komt. De zorgen van de vakbonden daarover noemt De Jonge 'een belangrijk signaal' in zijn antwoord op Kamervragen van Attje Kuiken en Henk Nijboer (PvdA).

Jeugdhulp onder druk

De twee Kamerleden vragen de minister om actie. “Elker-Het Poortje geeft aan dat door de andere wijze van financieren het bieden van passende en kwalitatieve jeugdhulp onder druk komt te staan maar geeft ook aan dat de organisatie kwalitatief verantwoorde jeugdhulp levert en ook kan blijven leveren”, zo antwoordt hij in de brief.

Vinger aan de pols

De minister zegt wel de ontwikkelingen rond de JeugdzorgPlus-instelling ‘nauwlettend te volgen en als stelselverantwoordelijke nadrukkelijk een vinger aan de pols te houden.’ Hij heeft dan ook contact gehad met de regio’s Groningen en Drenthe. “Financiële tekorten ontslaan de gemeente niet van haar jeugdhulpplicht. Dit houdt in dat zij kinderen die dit nodig hebben tijdig passende hulp moeten bieden. Dat is ook de reden dat de jeugdhulpregio’s Groningen en Drenthe en Elker-Het Poortje met elkaar in gesprek zijn. Partijen willen komen tot een gezamenlijk en gedeeld beeld met perspectief voor de komende jaren. Kwalitatief goede en betaalbare zorg voor de jeugdige is hierbij het uitgangspunt.”

Bemiddelingstraject

Momenteel loopt er een bemiddelingstraject tussen de regio’s met Elker-Het Poortje over het vervolg, zowel voor dit jaar als de lange termijn. Dat wordt sinds 1 januari ondersteund door het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ). Ook is er vanaf die datum een geschillencommissie operationeel geworden, opgezet door de VNG en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ), en is er een ‘Jeugdautoriteit’. Deze bemiddelt rond de inkoop van jeugdhulp, spreekt gemeenten aan over continuïteitsvraagstukken en bereidt zo nodig bestuurlijke maatregelen voor.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top