Gastvrijheid

Passende zorg vinden met netwerkgids

’s Heeren Loo is samen met MEE gestart met het project Netwerkgids. De netwerkgids moet mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten helpen juiste zorg te vinden.

Voor een groeiende groep mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek is het lastig om passende zorg te vinden voor hun vaak complexe zorgvraag. MEE en ’s Heeren Loo zijn gestart met het project Netwerkgids. Gespecialiseerde cliëntondersteuners gaan onder de titel netwerkgids deze mensen en hun naasten helpen om de juiste zorg te vinden. Daarbij gaan ze intensief in gesprek met zorgaanbieders. Ook maken ze gebruik van maatwerkoplossingen en innovatieve methoden. Verder brengen de netwerkgidsen knelpunten in de zorg en in wet- en regelgeving in kaart.

Volwaardig leven

Het project Netwerkgids is in vier regio’s van start gegaan met vijftig cliënten van ’s Heeren Loo en loopt van mei 2019 tot en met februari 2021. Het wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Onderzoeksbureau Partoer is gevraagd om onafhankelijk onderzoek te doen naar de effecten en levert aan het eind van de pilot een rapportage op.

"Het zorglandschap is ontzettend ingewikkeld geworden voor mensen met een beperking en hun naasten. Het is belangrijk dat zij goed geholpen worden hun weg te vinden. We hopen dat de lessen uit dit project zullen bijdragen aan een toegankelijker zorg en sociaal domein," aldus Ieder(in)-directeur Illya Soffer.

Ieder(in) toetst het project op de structurele inbreng van het cliëntperspectief, vanuit het programma Volwaardig leven. Het project Netwerkgids is onderdeel van dit programma van het ministerie van VWS, om gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend te maken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top