Finance

ZN bindt farmaceuten de bel aan

Farmaceuten werken nog altijd onvoldoende mee aan maatregelen tegen "onmaatschappelijk hoge prijzen". Om die reden moet minister Bruins strenger zijn in het pakketbeheer van dure geneesmiddelen. Dat betoogt branchevereniging Zorgverzekeraars Nederand (ZN) in een brief aan de Tweede Kamer.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt dat dure geneesmiddelen nu te makkelijk kunnen instromen in de zogeheten ‘sluis’. Geneesmiddelen in de sluis zijn al wel beschikbaar voor patiënten, terwijl de minister nog geen definitief besluit heeft genomen over toelating tot het basispakket.

Herbeoordeling

Daarnaast moeten er wat ZN betreft vaker herbeoordelingen van de bestaande geneesmiddelen plaatsvinden als blijkt dat de beloftes van fabrikanten over de effectiviteit van het geneesmiddel niet worden waargemaakt.  Ook wil ZN dat het traject ‘Regie op registers voor dure geneesmiddelen’ van het Zorginstituut wordt versneld.

Onmaatschappelijk

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over het feit dat “onmaatschappelijk hoge prijzen” de gelijke behandeling tussen verschillende patiëntgroepen uithollen en de solidariteit onder premiebetalers ondermijnen. Volgens ZN werken farmaceuten nog onvoldoende mee aan oplossingen, zoals bijvoorbeeld het geven van openheid over de prijsopbouw van (dure) geneesmiddelen. Het blijft vooralsnog slechts bij de aankondiging van een gedragscode voor de farmaceutische industrie.

Groei

Het aantal dure geneesmiddelen neemt rap toe. De introductie van gentherapieën komt steeds dichterbij: onlangs verleende de Amerikaanse toezichthouder goedkeuring voor een gentherapie, die in de Verenigde Staten ruim 2,1 miljoen dollar per behandeling kost. Het is goed dat Nederlandse patiënten toegang hebben tot innovatieve geneesmiddelen, maar dat houdt alleen stand als we de maatschappij beschermen tegen onaanvaardbaar hoge prijzen. Niet alleen vanwege de betaalbaarheid, maar ook vanwege de beschikbaarheid van geneesmiddelen binnen het basispakket.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Richard Jansen

6 juni 2019

Tijd om meer ruimte te geven voor concurrentie en mededingingsbeperkende regels af te schaffen? Hoe makkelijker en goedkoper het is om nieuwe en bestaande geneesmiddelen te introduceren, produceren en verhandelen, des te meer druk er op de prijzen komt.

Top