Vastgoed

Rijnstate krijgt tot 95 miljoen garanties van Waarborgfonds

Ziekenhuis Rijnstate krijgt nieuwe garanties van de Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) voor een bedrag tot 95 miljoen euro met een looptijd van maximaal twintig jaar. De WFZ geeft die af omdat Rijnstate financieel gezond is. Het ziekenhuis sloot 2018 af met een positief resultaat van 8,2 miljoen euro. Hierdoor kan Rijnstate het ‘ziekenhuis van de toekomst’ realiseren: een nieuw gebouw en investeringen in ict en medische apparatuur voor zorg thuis en in het ziekenhuis.

Dat meldt Rijnstate op 13 juni. De solvabiliteit van het Arnhemse ziekenhuis bedraagt inmiddels 23,5 procenten voldoet daarmee steeds beter aan de norm van de banken. Door de nieuwe garanties van het WFZ het ziekenhuis de komende twintig jaar tegen de laagste kosten lenen en wordt een stevige basis gelegd onder de financieringsmogelijkheden voor alle benodigde investeringen.

Haalbaarheidsonderzoek

Voor het bouwen aan toekomstgerichte ziekenhuiszorg is er meer nodig dan alleen een nieuw gebouw, stelt Rijnstate. Om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen zijn onder andere extra investeringen nodig in nieuwe ICT en medische apparatuur voor e-health en thuismonitoring. Behalve plannen voor de kliniek van de toekomst, wordt ook complexe en electieve zorg stapsgewijs gescheiden. Ook investeert Rijnstate in netwerksamenwerking met huisartsen, naastliggende ziekenhuizen en kennisinstellingen. In januari maakte Rijnstate bekend een haalbaarheidsonderzoek te starten naar een innovatieve vestiging in de gemeente Overbetuwe. Op 24 april hebben Rijnstate en de gemeente een intentieovereenkomst getekend met het voornemen om de vestiging in Elst daadwerkelijk te gaan realiseren. Eind 2019 wordt er een  besluit genomen hierover.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top