ACTUEEL

'Hulp aan kinderen met ADHD en autisme schiet tekort'

Kinderen met een angststoornis, autisme, ADHD of een psychose ontvangen niet de juiste zorg, op de juiste plek door de juiste professional. Dat stellen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) in een brief aan de Tweede Kamer.

Kinder- en jeugdpsychiaters en kinderartsen vragen naast het toegezegde extra geld voor de jeugdhulp om inhoudelijke aanpassingen van de jeugdhulp. Ze stellen dat ze zich dagelijks geconfronteerd zien met kwetsbare kinderen die niet de (curatieve) psychische hulp krijgen die zij zo hard nodig hebben. Kinderen komen te laat bij medisch specialisten terecht of op de verkeerde plek. Ook krijgen de kinderen vaak niet de hulpverlener die past bij hun zware psychische problematiek, mede vanwege lange wachtlijsten en onvoldoende behandelmogelijkheden.

Medisch-specialistische route

De brancheorganisaties willen dat er een snelle medisch-specialistische route voor de groep kinderen met psychische problematiek, die gebaat is bij specialistische jeugdhulp en curatieve behandeling van medisch specialisten. Een relatief kleine groep kinderen heeft snel specialistische hulp nodig, waar substitutie door andere zorg niet aan de orde is. Deze groep valt nu tussen ‘lichte zorg en/of preventie’ en ‘acute zorg’. Deze groep is volgens de NVK en de NVvP breder dan de groep van kinderen met suïcideproblematiek en eetstoornissen. In het debat van afgelopen donderdag noemde minister De Jonge anorexia-zorg nog zijn hoofdpijndossier binnen de jeugdhulp.

Te laat specialistische hulp

Kinderen met een angststoornis, autisme, adhd of een psychose raken ernstiger in de problemen doordat ze te laat specialistische hulp krijgen. Zo is er een specifieke groep kinderen met adhd, die tussen wal en schip valt door het veranderde stelsel. Ze kunnen niet meer bij gespecialiseerde kinderartsen terecht. Nauwe samenwerking en afstemming tussen kinderarts en kinder- en jeugdpsychiater is van groot belang bij complexe aandoeningen is van groot belang, zo stellen de NVK en de NVvP in hun brief. Daarom vragen zij om ruimte om vanuit hun vakkennis en ervaring te handelen. Ook willen ze betrokken worden bij het signaleren en diagnosticeren van de psychische problematiek.

Lering trekken van zorgverzekeraars

De NVK en de NVvP vragen met hun brief aandacht voor behandelingen voor kinderen met psychische problemen. Deze moeten volgens hen even toegankelijk, professioneel, gelijkaardig en gelijkwaardig zijn georganiseerd als de zorg voor kinderen met lichamelijke problemen.

Als de kinder- of jeugdpsychiater of kinderarts een behandeling indiceert, moet het niet zo zijn dat een gemeente of wijkteam via een niet-inhoudelijke beoordeling en andere omwegen de snelheid en effectiviteit van de behandeling in de weg staan, zo stellen de twee verenigingen. Ze pleiten voor een goede triage en consultatie van een gekwalificeerde professional in een vroeg stadium. Gemeenten zouden daarbij lering kunnen trekken van hoe zorgverzekeraars omgaan met complexe medische behandelingen.

Afhaken

Veel professionals haken volgens de NVK en de NVvP af in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ze vragen de minister dan ook om in het gedecentraliseerde stelsel ruimte in te bouwen waarin de professional ook echt professional kan zijn. Hiermee moet worden voorkomen dat beschikbare behandeltijd opgaat aan onnodig overleg en administratie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top