Finance

140 gemeenten vragen om meer geld voor jeugdhulp

140 gemeenten vragen om meer geld voor jeugdhulp

De gemeenten Oldebroek, Tytsjerksteradiel, Assen, Heerenveen en Weststellingwerf hebben namens 140 gemeenten in ons land een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin vragen ze om structureel meer geld voor jeugdhulp.

De 140 gemeenten schrijven in de petitie dat het rijksbudget voor het hele sociaal domein ontoereikend is om de financiën sluitend te krijgen. "Wij ondersteunen de oproep van de VNG om niet alleen onze inwoners die zorg nodig hebben, maar ook de gemeenten, niet in de kou te laten staan en ons de mogelijkheden te bieden om een taak die wij in 2015 van het rijk overnamen, op een goede wijze uit te voeren."

Structurele tekorten

Nagenoeg alle gemeenten hebben te maken met structurele tekorten op de jeugdhulp. Volgens Divosa is in 2017 al 605 miljoen euro meer uitgegeven dan begroot en in 2018 is dit bedrag alleen nog maar opgelopen. Geraamd wordt dat het landelijk tekort meer dan een miljard euro zal bedragen. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn korting van rijksbudget, de toename van de hulpvraag en de zorgzwaarte die per cliënt is toegenomen.

Van efficiënter werken, preventieve maatregelen treffen tot hulp effectiever inzetten. De pogingen van de gemeenten om te bezuinigen leveren op korte termijn nog geen substantiële besparingen op, aldus de 140 gemeenten. De gemeenten waarschuwen er dan ook voor dat voorzieningen voor inwoners onder druk komen te staan. Gevolg: gemeenten zullen de gemeentelijke lasten moeten verhogen en reserves moeten aanspreken. “Dit lost het probleem niet op , at er voor veel gemeenten toe leidt dat de begroting voor 2020 en daarna niet sluitend te krijgen is”, aldus de petitie.

1 miljard euro

Onderhandelingen met het kabinet leverden de afgelopen maand een tijdelijke oplossing op van ruim 1 miljard euro voor de jaren 2019-2021. Dit geeft gemeenten voor deze jaren enige lucht, maar het is geen structurele oplossing voor de tekorten in de jeugdzorg. De VNG praat de komende maanden verder met het kabinet over maatregelen die zowel het Rijk als gemeenten kunnen nemen om het stelsel beter te laten functioneren en meer grip te krijgen op de volume- en uitgavenontwikkeling.

Dat kondigde de vereniging eerder deze maand aan op de algemene ledenvergadering. Een deel van de gemeenten daar vroeg de VNG om het aanbod van het kabinet af te wijzen en verder te gaan met onderhandelen. Een motie daarvoor van Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg en 17 andere gemeenten haalde geen meerderheid. Sven de Lange, voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Welzijn en Jeugd: “De mentaliteit achter de motie voel ik als de mijne. Maar let wel: dit is geen deal. Wat op tafel ligt is een eerste stap en wij zetten door."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top