ACTUEEL

PsyQ en Stichting JIJ werken samen in behandeling eetstoornissen

PsyQ en Stichting JIJ werken in Rotterdam samen aan betere nazorg en herstel van cliënten met een eetstoornis. De pilot, die sinds september 2018 loopt, kan ervoor zorgen dat de behandeltijd bij PsyQ wordt verkort.

"We zien dat het meerwaarde heeft voor de kwaliteit van zorg voor de cliënt, met name om een terugval te voorkomen", aldus Saskia Lagerwaard, directeur van de Stichting JIJ. Bovendien worden mensen op de wachtlijst sneller geholpen en er is minder behandelcapaciteit nodig omdat er minder terugval is. Binnen de pilot zijn zelfs nog geen mensen die een terugval hebben gekregen. Doorgaans hebben mensen met een eetstoornis maar liefst 30 tot 50 procent kans op terugval na een ggz-behandeling volgens Zorgverzekeraars Nederland.

Krachten bundelen

Het idee achter de pilot: PsyQ verwijst cliënten sneller door naar een speciaal nazorgtraject bij de Stichting JIJ, waar ervaringsdeskundigen een belangrijke rol spelen. Cliënten mogen zelf kiezen of ze hier gebruik van maken. Martie de Jong, klinisch psycholoog en specialismeleider eetstoornissen bij PsyQ: "We geloven er in dat we allebei doen waar we goed in zijn, namelijk Stichting JIJ in het persoonlijk en maatschappelijk herstel en wij in het klinische herstel, en dat het goed is om de krachten te bundelen."

Beide partijen zijn erg positief over de voorlopige uitkomsten en ze onderzoeken nu of de pilot kan worden uitgebreid naar Den Haag. Ook kijken de twee organisaties of het mogelijk is om al in de beginfase van een behandeltraject samen te werken. Om dit mogelijk te maken is geld nodig, dus voert PsyQ gesprekken met zorgverzekeraars over meerjarige vergoedingen. "Als de zorgverzekeraars open staan voor structurele financiering kan deze mooie samenwerking stand houden", aldus Martie de Jong.  

Luisterend oor

In de nazorggroep van Stichting JIJ kunnen cliënten met elkaar praten over diverse onderwerpen uit de dagelijkse praktijk. Ook kunnen cliënten lid worden van het JIJ-huis. Daar kunnen ze drie tot vier dagen per week gebruik maken van activiteiten of gewoon binnenlopen voor een luisterend oor. 

Ruth Bakker kampt al dertig jaar met een eetstoornis en is deelnemer aan de pilot. Zij heeft naar eigen zeggen veel baat bij de nazorggroep. Praten met andere deelnemers en met ervaringsdeskundige begeleiders helpt haar om een terugval te voorkomen. "De stichting voelt voor mij als een vangnet. Het is fijn dat ik er altijd terecht kan en ik mijn verhaal kwijt kan bij mensen die me begrijpen."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top