ACTUEEL

NZa brengt kosten aios-opleiding in kaart

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is bezig met een kostenonderzoek naar medische vervolgopleidingen in ziekenhuizen. Op basis van een vooronderzoek, wordt nu de tweede fase gestart, zo meldt de NZa op haar website.

De NZa gaat de hoogte van de kosten van de 34 medische vervolgopleidingen in ziekenhuizen die een subsidie ontvangen, kwantificeren. Nu krijgen ziekenhuizen gemiddeld 130 tot 150 duizend euro van het ministerie van VWS per opleidingsplaats van medisch specialisten. Jaarlijks is dat ongeveer 850 miljoen euro. Deze bedragen staan al 15 jaar vast, behalve de indexering. De NZa kent de bijdragen jaarlijks toe en wil de hoogte van deze subsidies beter kunnen onderbouwen.

Beschikbaarheidbijdrage

Ziekenhuizen ontvangen de subsidie, die ook wel de beschikbaarheidbijdrage voor (medische) vervolgopleidingen wordt genoemd, per opleidingsplek. In het vooronderzoek is eerst gekeken naar inhoud en structuur van de opleidingen, zijn eerdere onderzoeken en andere relevante literatuur geraadpleegd. Op deze manier wil de NZa het kostenonderzoek ook theoretisch te onderbouwen.

Onderscheid

De toezichthouder gaat bekijken of er onderscheid gemaakt kan worden tussen opleiden, het leveren van zorg en het doen van onderzoek. Dit is een uitdaging, omdat ze sterk met elkaar verbonden zijn. De verdeling acht de NZa echter noodzakelijk voor het bekostigen, omdat zorg bekostigd wordt via prestaties en tarieven en opleiden via de beschikbaarheidbijdrage. Voor onderzoek zijn weer andere vergoedingen. De toezichthouder gaat samen met experts uit het veld keuzes maken en de vergoedingsbedragen onderbouwen.

Wijzigingen

Het kostenonderzoek wordt alleen uitgevoerd binnen de medische vervolgopleidingen die in ziekenhuizen plaats vinden. De verwachting is dat uiterlijk 2022 de bedragen van de beschikbaarheidssubsidie kunnen worden aangepast.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top