ACTUEEL

Pim van Gool stopt als voorzitter Gezondheidsraad

Pim van Gool gaat stoppen als voorzitter van de Gezondheidsraad. Hij heeft zijn vertrek tijdens een bijeenkomst van de presidiumcommissie aangekondigd, zodat er een benoemingsadviescommissie kan worden aangesteld. Het is nog niet duidelijk wanneer Van Gool precies zal stoppen.

Pim van Gool (1957) is sinds 2012 voorzitter van de Gezondheidsraad. Na de zomer gaat het laatste jaar van zijn tweede periode in. Van Gool heeft altijd aangegeven dat hij het voorzitterschap meer dan vier jaar, maar niet langer dan acht jaar wilde doen. Bovendien is bij de Gezondheidsraad een veranderproces met goed resultaat in gang gezet, zegt Van Gool op 27 juni in zijn afscheidsinterview aan de Gezondheidsraad. "Het is een goed moment om het stokje door te geven."

Het is nog niet bekend wat Van Gool na zijn vertrek bij de Gezondheidsraad gaat doen. Naast zijn voorzitterschap werkt hij als hoogleraar neurologie bij het Amsterdam UMC en als consulent neurologie en ouderenpsychiatrie bij Dijk en Duin in Castricum.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

PJM van Loon

1 juli 2019

De GR is een notabel instituut, maar kent bij nazoeken geen integraal zicht op ziek en gezond. Hoewel de bevolking zucht onder almaar toenemende rugklachten , artrose, blessures, degeneratieve aandoeningen van het zenuwstelsel blijkt door de enorme versnippering van het geneeskundig apparaat de basiskennis uit de Gezondheidsleer en met name de klassieke orthopedische preventie- en hygiene kennis rond houding en bewegen , te zijn verdwenen. Zitten en zeker op, stoelen, is al in de achttiende eeuw tot de grootste remmer van gezond groeien aangewezen. Dit kennisveld is ook niet in de GR vertegenwoordigd. Dan blijft het dweilen met de kraan open. En loopt de Zorgtanker op de klippen.
Houdingnet heeft dit grote gebrek aan basale kennis: hoe laten we de jeugd weer opgroeien naar een gezond lichaam en een gezonde geest ( dat konden we best goed tot de jaren zestig) bij staatssecretaris Blokhuis neergelegd. Dus de Overheid ( en de GR) zijn aan zet.

frank asmus

14 juli 2019

Het is te hopen dat collega van Gool nu zijn tijd gaat gebruiken om goed te maken wat hij bij de psychiatrische patienten aan schade heeft aangericht. In zijn functie als Raad van Toezicht man bij de Hersenstichting bedrijft hij hier ernstige pseudowetenschap door psychiatrische aandoeningen als hersenziekten te bestempelen. Hij schreef, door mij hierover aangesproken: 'De betrokkenheid van de hersenen, in enigerlei vorm, bij psychiatrische aandoeningen staat buiten kijf.' Hetgeen natuurlijk een uiterst onnozele verklaring is; dat geldt immers ook voor jeuk aan mijn middelvinger. Hij heeft wel lef, dat moet gezegd worden, door als neuroloog de psychiatrie in het ABC van de neurologen onder te brengen. Maar pseudowetenschap blijft het.
Enigen die hier baat bij hebben zijn smalblik neurobiobla wetenschappers en de farmaceutische industrie (het pilletje voor de vermeende neurotransmitter/hersenaandoening past hier mooi bij).
We zitten in Nederland niet te wachten op een voorzitter van de Gezondheidsraad die stelling neemt in een gevoelig debat in de psychiatrie; hopelijk zal de Gezondheidsraad een neutrale voorzitter kiezen tot opvolger; niet een die een paar miljoen Nederlanders tot hersenziek verklaart, om vervolgens over deze groep kolonialistische filantropie te bedrijven.

Top