ACTUEEL

Gefrustreerde tandartsen keren NZa de rug toe

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) stapt uit het bestuurlijk overleg met de NZa over de ‘ambities in de mondzorg’. De beroepsvereniging is gefrustreerd over het feit dat ze wel mag meepraten, maar niet mag meebeslissen. Volgens de ANY misbruikt de NZa het overleg om omstreden maatregelen als taakherschikking door te drukken.

Het gewraakte bestuurlijk overleg was in eerste instantie bedoeld om knelpunten in de bekostiging en het tariefsysteem aan te pakken. “Toen de knelpunten niet onderbouwd konden worden door de NZa is het overleg omgebogen naar ambities voor de mondzorg”, stelt Ravin Raktoe, vicevoorzitter en vertegenwoordiger van de ANT bij dit overleg. “Waar deze ambities toe zouden leiden, wat voor maatregelen ze zouden opleveren en wanneer er beleid op gemaakt zou worden, kon de NZa steeds niet zeggen. Er zijn vervolgens ambities geformuleerd, en de NZa vindt het bijzonder belangrijk dat iedereen deze onderschrijft. Maar iets steunen zonder inspraak te hebben, is van geen waarde - tenzij deelname van veldpartijen zoals de beroepsverenigingen enkel nodig is om het beleid te rechtvaardigen. Als meepraten mag, maar meebeslissen niet, dan staan de conclusies blijkbaar al van te voren vast.”   

Experiment

De ANT heeft sinds de start van de overleggen bij de NZa aangedrongen op transparantie over het proces, de doelstellingen en de uitkomsten. Ambities die tot aanpassingen in de bekostiging zullen leiden, vertekenen bovendien de uitkomst van het experiment met taakherschikking. Raktoe: “We hebben gesteld dat tijdens of vlak voor het experiment met taakherschikking er geen grote wijzigingen in het tariefstelsel kunnen worden doorgevoerd. Dat is niet zuiver, het experiment moet op eigen merites worden beoordeeld.”

Medeverantwoordelijk

Blijven zitten bij het overleg betekent volgens de ANT dat de vereniging medeverantwoordelijk wordt voor aanpassingen in het tariefsysteem die moeten verhullen dat het experiment taakherschikking de kosten op zal drijven. De ANT is een uitgesproken tegenstander van het experiment en wil op geen enkele wijze medeverantwoordelijk zijn voor maatregelen die ook nog eens afbreuk doen aan de kwaliteit van de mondzorg. Raktoe: “Daarom zien wij geen andere weg, dan uit het overleg te stappen. Dat is geen lichtvaardig besluit geweest, want wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid.”

De ANT vindt het bovendien vreemd dat de NZa een uitgesproken voorstander zegt te zijn van taakherschikking, terwijl het experiment nog moet aantonen of het werkt in de mondzorg. Raktoe: “Wat is dan nog het doel van het experiment als de uitkomst voor de NZa al vaststaat?”

2 Reacties

om een reactie achter te laten

E.Kriek

28 juni 2019

De zorgpoedel heeft een levensgroot geloofwaardigheidsprobleem.
En op die momenten dat ze daarmee geconfronteerd wordt, is steevast het antwoord: " wij herkennen ons niet in uw kritiek" .
Een dove , blinde en afone zorgpoedel.
Waar onwaarschijnlijk veel zorgpremie naar verdwijnt.
Waar zou het toch mis gaan in de zorg?

E.Kriek

28 juni 2019

https://www.alletop10lijstjes.nl/wp-content/uploads/lelijkste-hodn.jpg

En hier gaan tientallen miljoenen per jaar van uw zorgpremie naartoe.
Dat kan anders.

Top