ACTUEEL

GroenLinks bepleit meer macht voor de werkvloer

Vandaag dient GroenLinks de initiatiefnota ‘Samen de baas’ in bij de Tweede Kamer. Verschillende Kamerleden bepleiten in de nota meer inspraak en zeggenschap bij de mensen op de werkvloer en daarmee meer machtsbalans tussen hen en bestuurders.

Groenlinks-kamerleden Kathalijne Buitenweg, Corinne Ellemeet, Paul Smeulders en Lisa Westerveld vinden dat professionals meer ruimte en vertrouwen moeten krijgen. Ze hebben voldoende kennis in huis om de juiste afwegingen te maken. In de nota ‘Samen de baas’ staan diverse voorstellen die professionals in het veld meer grip geven op hun eigen werk.

Crisis publieke sector

Partijleider Jesse Klaver stelde eerder dat het crisis is in de publieke sector, onder andere vanwege een hoge werkdruk. In de publieke sector is het ziekteverzuim het hoogst, mede door die hoge werkdruk.
Tijdens kantinetours heeft GroenLinks de afgelopen twee jaar met duizenden mensen uit de publieke sector gesproken. Op basis van deze gesprekken is de nota opgesteld. “Van onderwijzers tot jeugdzorgwerkers, van (wijk)agenten tot verzorgenden, allemaal zeggen ze hetzelfde: ‘de menselijke maat ontbreekt in publieke instellingen’”, aldus Tweede Kamerlid Paul Smeulders.

Noodsteun

De oppositiepartij stelt dat de maatschappelijke gevolgen groot zijn, wanneer toezichthouders en bestuurders hun werk niet goed doen. Ze haalt daar onder andere de IJsselmeerziekenhuizen als voorbeeld aan, die miljoenen euro noodsteun uitgekeerd kregen, terwijl ze uiteindelijk failliet verklaard moesten worden. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid komen de kosten voor falend bestuur uiteindelijk voor rekening van de belastingbetaler, de dienstafnemers, de verzekerden of de andere organisaties in de sector.

Meer inspraak

De kamerleden die de nota hebben opgesteld zien een gebrek aan inspraak en zeggenschap bij mensen op de werkvloer als een van de belangrijke aspecten van ‘crisis’. Ze willen dat de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid stelselverantwoordelijke wordt voor zeggenschap in de publieke sector. Professionals kunnen meer inspraak krijgen door hen bijvoorbeeld de helft van de toezichthouders rechtstreeks te laten benoemen. Om burgers mee te kunnen laten praten, stellen zij voor hen agenderingsrecht te verlenen. Daarmee kunnen ze het bestuur van een publieke instelling bevragen over voorgenomen besluiten.

Defuseren

De nota bepleit ook een plafond voor de grootte van instellingen. “Publieke instellingen moeten de menselijke maat hanteren. Groter is niet altijd efficiënter, goedkoper en beter”, stelt Smeulders. Om de trend van schaalvergroting te doorbreken, wil GroenLinks juist defuseren stimuleren.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Gerrit Jan van Zoelen

1 juli 2019

Beste heer Klaver,
Waarom altijd denken in termen van macht. Als u de monitor van de beste werkgevers ( in de zorg) dan zult u zien dat LUISTEREN naar het personeel zeer hoog scoort. Als u goed naar uw achterban heeft geluisterd dan weet u dat regeldruk een groot probleem is , dat heeft niets met macht te maken van de leiding maar met de onmacht van de politiek om die regeldruk aan te pakken. Risico van vervreemding van de organisatie als gevolg van fusies? Ja maar dat los je niet op met defuseren.
Denk eens “ out of the box”.
1) alle zorginstellingen zijn gelocaliseerd dichtbij een OV voorziening. Geef elke medewerker een gratis OV pas. Ok, OV is voor medewerkers in de nachtdienst niet altijd de oplossing. Maak een “ personeelsambulance” voor die situatie. Personeelsleden die hier geen gebruik van kunnen/willen maken kunnen een gratis electrische fiets krijgen.
2) “ blijfpremie?” Afschaffen. In plaats daarvan vanaf derde dienstjaar de werknemerspremie pensioen met 20% per jaar verminderen, na 8 jaar premievrij pensioen.
3) opleidingen? Geef elke medewerker € 1000 per jaar voor opleiding naar keuze. Dus ook een cursus “ bloemschikken” is ok, als het maar bijdraagt aan het welbevinden van de medewerker.
4) ZZP’ers naar verhouding inzetten voor onregelmatige en nachtdiensten, alleen toegang tot speciale parkeerplaatsen tegen hoog tarief.
4) samenstelling OR in verhouding tot personeelssamenstelling
Etc etc.
Heeft dus te maken met keuzes en niet met macht
Gerrit Jan van Zoelen

Top