Tech

Brabantse ziekenhuizen ronden digitale versnelling af

Na eerder het Amphia in Breda heeft nu ook het Máxima MC in Eindhoven alle modules van het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP) behaald. De deadline voor afronding is eind dit jaar.

Afronding van het VIPP-programma betekent onder meer dat in beide ziekenhuizen de patiënt via een eigen portaal de beschikking heeft over zijn medische gegevens. Dit portaal wordt door tenminste 10 procent van de patiënten actief gebruikt. Ook zijn de gegevens eenvoudig te gebruiken in contacten met andere zorgverleners. Ook de Basisgegevensset Zorg (BgZ), correspondentie en implantatenregistratie is gedigitaliseerd. Met dit alles hebben patiënten in de twee koploperziekenhuizen  meer regie over de eigen gezondheid.

Meer dan inzien

Blijkens een persbericht van op de website van het VIPP-programma heeft Máxima MC nog een extra stap gezet. Via MijnMMC kunnen patiënten nu ook een overzicht krijgen van de zorgprofessionals, die hun dossier hebben bekeken. Daarnaast is de bij Máxima MC bekende medicatie via het portaal voor patiënten inzichtelijk. Behalve inzien kunnen patiënten via het portaal ook een verzoek tot aanpassing of aanvulling van hun medicatieoverzicht indienen.

Thuis meten

Thuis dialyserende patiënten kunnen daarnaast sinds kort via een e-health toepassing digitaal de waarden van de benodigde controles vastleggen. Deze komen dan in het medisch dossier bij Máxima MC terecht. Zorgverleners kunnen de waarden al zien voordat de patiënt met de registratiemap in Dialysecentrum Máxima verschijnt, waardoor polibezoeken beter kunnen worden voorbereid en efficiënter verlopen. Bij contact over de thuisdialyse met de patiënt kunnen de zorgverleners op afstand meteen meekijken naar de waarden. Máxima MC onderzoekt of de e-health toepassing ook op andere manieren dan alleen bij thuisdialyse kunnen worden ingezet.

In het kader van de VIPP-regeling is in de curatieve zorg circa 250 miljoen euro aan subsidie beschikbaar om een digitale versnelling op gang te brengen. Deelnemende ziekenhuizen moeten de beoogde doelen wel binnen de gestelde deadlines halen, anders lopen ze het risico de toegekende subsidie te moeten terug betalen.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top