ACTUEEL

'Goed ouder worden vergt permanente reflectie’

Nadenken over ouder worden moet onderdeel worden van de ‘sociaal-culturele omgeving’. Dat bepleit de Raad van Ouderen. Hiervoor is een brede maatschappelijke beweging nodig, waar behalve ouderen ook de overheid en partijen als pensioenfondsen, woningcorporaties en zorgverzekeraars in participeren.

“Komende generaties ouderen worden anders oud”, schrijft de Raad van Ouderen in een advies aan minister Hugo de Jonge van VWS. “De ouderen van nu zijn anders dan die van twintig tot dertig jaar geleden. Ook verandert de rol van de overheid. De burger moet meer zelf doen, maar moet daar ook toe worden aangezet.”
Dit alles vraagt volgens de Raad om brede, permanente reflectie op ouder worden. “Breed betekent voor de Raad dat het nadenken over de toekomst als het ware onderdeel vormt van onze sociaal-culturele omgeving en dat we het normaal vinden om zelf na te denken over wat we later willen, of om mensen hierover te bevragen.”
De Raad realiseert zich dat structurele inbedding van de vraag naar goed ouder worden een cultuuromslag betekent die mogelijk een generatie of meer gaat duren.

Langer Thuis

In het kader van het programma Langer Thuis van het Pact voor de Ouderenzorg heeft de minister de Raad van Ouderen gevraagd advies uit te brengen over ‘Voorbereiden op ouder worden’. De minister onderkent de urgentie van bewustwording over voorbereiden op het ouder worden. De Raad vindt het net als de minister belangrijk dat mensen zich bewust worden van de veranderingen die bij het ouder worden horen en dat ze zich daar actief op voorbereiden, maar benadrukt dat deze bewustwording de hele samenleving raakt en niet alleen ouderen en hun directe omgeving.

Diversiteit

In het advies adresseert de Raad van Ouderen enkele specifieke aspecten van ouder worden. Zo onderstreept de Raad dat de beleving van en het nadenken over ouder sterk worden gekleurd door persoonlijke omstandigheden. Van belang in dit verband zijn onderwerpen als gezondheid, ziekte, ontslag, woonsituatie en contact met kinderen en kleinkinderen.  Aandacht voor diversiteit is dan ook van cruciaal belang om de beoogde brede maatschappelijke beweging in gang te zetten.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top