ACTUEEL

Inspecties onderzoeken zorg in jeugdinrichtingen

Inspectiediensten gaan onderzoeken of eerder vastgestelde problemen bij jeugdinrichtingen voldoende zijn aangepakt. Zij gaan onder meer na of de veiligheid en gezondheid van personeel en gevangenen gegarandeerd is, maakte Inspectie Veiligheid en Justitie bekend.

Ook wordt onderzocht of het zorg-, behandel- en scholingsaanbod passend is voor de oudere en complexere doelgroep van gedetineerden. Vorig jaar zomer constateerden inspecties opnieuw dat de personele bezetting in jeugdinrichtingen onder druk stond en dat de zorg aan bewoners ontoereikend was. Dat zorgde voor een vergrote kans op geweldsincidenten en gevoel van onveiligheid.

De inspecties vroegen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), verantwoordelijk voor de justitiële jeugdinrichtingen, om verbetermaatregelen in gang te zetten. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top