ACTUEEL

CIZ gaat langdurige zorg vanaf juli sneller indiceren

Het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) gaat het proces van indicatiestelling vanaf juli versnellen. De stichting streeft ernaar om binnen zeven werkdagen een besluit af te geven voor aanvragen die ingediend zijn door zorgaanbieders in het aanmeldsysteem Portero.

Het CIZ beoordeelt aanvragen voor voorzieningen uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en geeft hier indicaties voor. De nieuwe, versnelde werkwijze zal gefaseerd worden geïmplementeerd. Een van de succesfactoren voor de versnelling van het indicatieproces is volgens CIZ de 'complete aanvraag'. Het aantal overdrachten wordt gereduceerd, waardoor het proces sneller verloopt. "Wij vragen zorgaanbieders complete aanvragen in te dienen via ons aanvraagsysteem Portero. Het alsnog opvragen van aanvullende informatie kost namelijk vaak veel tijd. Dit resulteert in vertraging van het indicatieproces en dus extra wachttijd voor de cliënt." 

Waakzaam

ActiZ, een organisatie voor zorgondernemers, is positief maar ook waakzaam voor mogelijke extra administratieve lasten voor de zorgaanbieder. "Het moet gaan om een administratief en inhoudelijk complete aanvraag. Als informatie ontbreekt tellen de dagen waarop gewacht wordt niet mee." Volgens het CIZ worden er geen aanvullende eisen gesteld aan de zorgaanbieder. 

Succesvolle pilot

Vorig jaar werd een proef gedaan met snelle indicaties, die sloeg aan. In de proef is 100 procent van de genomen besluiten binnen zeven werkdagen afgerond en ook de kwaliteit van de indicatiebesluiten leek bij de snelle werkwijze in lijn met het reguliere proces. Cliënten, mantelzorgers en zorgaanmelders gaven de werkwijze een 8,9, vooral omdat zij door de nieuwe werkwijze een stuk minder lang in onzekerheid zaten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top