Gastvrijheid

'Onvoldoende preventie door gebrekkige samenwerking'

Gemeenten investeren onvoldoende in preventie in het kader van de landelijke beweging Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Dat stelt ruim 90 procent van de leden van werkgeversorganisatie ActiZ in een peiling.

Bijna tweederde van de ondervraagden ziet de gebrekkige samenwerking tussen de verschillende financiers van preventie (gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren) als boosdoener. Volgens een kwart van de ondervraagden hebben gemeenten te weinig budget. 

Wmo-budgetten

ActiZ-bestuurder Jeroen van den Oever zei vorige week al tegen Skipr dat de druk op de Wmo-budgetten steeds verder toeneemt, met als gevolg dat preventie moeilijker wordt. Door de invoering van een abonnementstarief is het echter voor  veel meer mensen aantrekkelijk om gebruik te maken van de mogelijkheden van Wmo: het leidt in sommige gemeenten tot 15 procent meer aanvragen voor Wmo-voorzieningen. Daarmee komen de toch al krappe gemeentelijke Wmo-budgetten verder onder druk te staan. 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

PJM van Loon

10 juli 2019

De Wmo gaat door heel andere redenen dan bij Actiz bevroed een bodemlozeput blijven. De nu opgroeiende jongste jeugd gaat nog veel meer zorgvraag creëren dan de generaties voor hen. RIVM heeft al aangegeven, dat sedentaire leefstijl kinderen de aanjager van veel morbiditeit is en voorlopig zal blijven. De preventiekennis of hygienekennis over een heel belangrijk gezondheidsterrein, dat van houding en bewegen, of beter het naar optimalisatie van gezondheid brengen door wat we vroeger de "lichamelijke opvoeding" thuis en op school van het kind noemden, is volledig weggezakt. Een groot gebrek aan awareness bij ouders en opvoeders, juist ook in het onderwijs is hier debet aan. Dat hier vroeger een zeer goed werkend "preventieapparaat" voor bestond ( stimuleren buikligging en buikkruipen, wegblijven bij zitten (en hangen) door baby's en jonge kinderen, stimuleren en faciliteren vrij spel, buitenspelen en stoeien door kinderen, op houding gaan letten en sturen, als ze gaan leren lezen en schrijven, orthopedisch verantwoord en geleidelijk opbouwend gymnastiekonderwijs verzorgen, vroege en frequente screening in het onderwijs of door schoolartsen (in Rusland nog jaarlijks) op aankomende problemen ( te stijf, te krom) om extra gymnastiek ( bijzonder schoolgymnastiek of heilgaymnastiek ) in te zetten, preventief op verkromming werkende schoolbanken etc. etc. , weet ook niemand meer. Het aantal kinderen met hernia's, rugpijnen en verkrommingen is snel stijgend, de toekomstverkenningen laten omineuze voorspellingen zien. Onwetende overheden, zorgverzekeraars en zorgkantoren de boosdoener noemen gaat voorbij aan het door de medische wereld loslaten van alle belangrijke lessen , kennis en wetenschap uit de Gezondheidsleer. We zijn de Anglo-Amerikaanse geneeskunde gaan imiteren en volgen, waar slechts oplossingsgericht denken vanuit de Ziekteleer een krankzinnig duur systeem heeft doen ontstaan. Wegduwen naar gemeenten ( "dan wordt alles beter") heeft dan ook een averechts effect gehad . Met de grote preventielobbyist em. prof Doek Post hebben we dit bij staatssecretaris Blokhuis neergelegd, zodat VWS de bal opnieuw in handen heeft. Preventie bespaart.

Top