ACTUEEL

NZa: Franse Korian mag Stepping Stones overnemen

Het Franse zorgbedrijf Korian SA mag van de NZa verder met de overnameplannen van de Nederlandse zorginstelling Stepping Stones. Het gaat om de overname van alle aandelen in Stepping Stones. Personeel en cliënten zijn betrokken bij de overnameplannen en de fusie heeft geen gevolgen voor organisatie en zorgverlening binnen de Wlz.

Dat blijkt uit de zorgspecifieke fusietoets die de NZa op 10 juli publiceerde. Daarin toetst de zorgautoriteit of alle betrokkenen, zoals clie?nten en personeel en andere belanghebbenden, zorgvuldig zijn betrokken en dat partijen goed hebben nagedacht over het nut en de risico's van de concentratie. De NZa keurt de voorgenomen concentratie goed.

Procedureel

De NZa kan de overnameplannen alleen procedureel toetsen, waarbij de nationaliteit van de overnamepartners niet ter zake doet. De zorgautoriteit heeft geen bevoegdheden om te toetsen of overnames gevolgen hebben voor de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg. De NZa stelt dat zo’n toets er wel moet komen.

Kleinschalig

Stepping Stones biedt zorg aan ouderen in twaalf kleinschalige wooncomplexen. Die liggen voornamelijk in het oosten en zuiden van Nederland. Het Franse Korian is gespecialiseerd in onder andere ouderenzorg, revalidatie en ggz voor senioren. Korian heeft meer dan achthonderd zorginstellingen in Frankrijk, Spanje, België, Italië en Duitsland. Er werken meer dan vijftigduizend mensen voor Korian.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top