ACTUEEL

NVA waarschuwt voor 'onveilige buitenlanders'

De Nederlandse Vereniging van Anesthesiologen (NVA) wil niet dat buitenlandse anesthesiologen als anesthesiemedewerker in Nederland worden ingezet. Volgens de NVA leidt dit tot onveilige situaties.

Tekort

De NVA reageert hiermee op de activiteiten van een detacheringsbureau, dat onlangs in het buitenland geregistreerde anesthesiologen aanbood om in Nederland als anesthesiemedewerker te werken. Het aanbod van gekwalificeerd OK-personeel schiet in Nederland al jaren tekort. Om deze reden kijken ziekenhuizen voor nieuw personeel steeds vaker over de grens.  Het inzetten van Indiase OK-assistenten door de academische ziekenhuizen leidde onlangs tot kritiek in de politiek.

Context

De NVA is van mening dat dit een aanmerkelijk verhoogd risico geeft op fouten en calamiteiten. Ook is het inzetten van buitenlandse anesthesiologen volgens de NVA in strijd met de professionele standaard voor anesthesiologen. Hierin is vastgelegd dat anesthesiemedewerkers de Nederlandse taal uitstekend moeten beheersen en bovendien kennis moeten hebben van zowel de gewoonten en gebruiken in een Nederlandse OK als van de juridische context.

Overgekwalificeerd

Daarnaast zal een buitenlandse anesthesioloog die wordt ingezet als anesthesiemedewerker vanuit oogpunt van medische kennis en ervaring overgekwalificeerd zijn. Dit brengt het risico mee dat de betreffende medewerker zich in bepaalde situaties gedwongen zal voelen zelfstandig anesthesiologische handelingen te verrichten, iets waarvoor een anesthesiemedewerker bevoegd noch gekwalificeerd is.

Periodieke trend

Detacheerder Highcare Interim deelt de zorg van de NVA. “De geschiedenis leert dat naast de waarborging van de kwaliteit ook de beheersing van de taal, de invloed van de cultuur en de mate waarin de buitenlands krachten sociaal kunnen aarden belangrijke aandachtspunten zijn”, reageert directeur interim en advies Kars Tolsma. “Dit levert voor alle partijen een zeker risico op.”
Tolsma wijst er op dat de instroom van buitenlands personeel een periodiek terugkerend verschijnsel is. “Zo om de zeven tot acht jaar is er gedreven door de krapte op de arbeidsmarkt een trend herkenbaar waarbij ziekenhuizen personeel in het buitenland werven.” Om de periodieke instroom van buitenlands OK-personeel in te dammen zal de ziekenhuissector volgens Tolsma nieuwe, flexibele HRM concepten moeten ontwikkelen. “De mogelijkheden op HRM gebied worden tot op heden nog maar beperkt benut”, stelt Tolsma. “Een modern HRM zal ondermeer moeten inspelen op de behoefte om uit andere dienstverbanden te kunnen kiezen. Daarbij gaan het binden van medewerkers en een flexibele, maar kostdekkende inzet van schaarse professionals hand in hand.”

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Martijn Kalle

1 april 2010

Uiteraard is het wenselijk alle uitstaande vacatures met gekwalificeerde Nederlandse medewerkers in de vullen.

Realiteit is echter dat er door de demografische ontwikkelingen en beperkte instroom ten minste tot 2030 een schaarste zal zijn aan medisch ondersteunende beroepen. Sociale en technische innovatie zullen het tij nooit volledig kunnen keren. Om nu al een Europese benadering van dit probleem uit te sluiten is om de ogen te sluiten voor een mogelijke oplossing.

Voor toetreding tot deze specifieke beroepsgroep zijn heldere kaders. Als we op individuele basis blijven toetsen aan de bestaande standaarden zullen er op de werkvloer niet snel onveilige situaties ontstaan. Argumenten als overgekwalificeerd is onveilig, snijden m.i. weinig hout.

Dat Tolsma liever een scenario ziet waarin we bestaande assisterenden voor veel te veel geld bij elkaar wegkapen is vanuit zijn visie begrijpelijk, echter bied geen structurele oplossing.Martijn Kalle

programma manager Intentio

DPZ

Verhulst

1 april 2010

Wat me opvalt is dat dhr. Kalle een wat negatief beeld heeft over

mogelijkheden die ziekenhuizen zelf hebben om het probleem van de tekorten ten goede te keren. Er is voldoende aanbod van leerlingen, echter de opleidingscapaciteit is te beperkt.

Als ziekenhuizen zoals Tolsma bepleit er alles aan doen om hun huidige personeel aan zich te binden en maximaal inzetten op opleiden dan zou dit een hele stap voorwaards zijn.

Als ik P&Oer in een ziekenhuis zou zijn dan zou ik benieuwd zijn welke mogelijkheden dhr. Tolsma voor ogen heeft. Klaarblijkelijk ziet hij mogelijkheden die kostendekkend zijn.

Het is voor mij wat te gemakkelijk om dit af te doen met een scenario waarbij assisterende voor veel geld weggekaapt worden.

Ik lees deze houding niet terug in de reactie van TolsmaRogier Verhulst

Top