ACTUEEL

Zorgverzekeraar schaart zich achter zorgspaarregeling

Zorgverzekeraars pleiten voor de invoering van een nieuwe manier om de ouderenzorg te financieren. Mensen zouden moeten gaan sparen voor de zorg die ze later als senior nodig hebben.

Kosten vergrijzing

Het idee voor een zorgspaarregeling circuleert al enige tijd in kringen van zorgverzekeraars. Een dergelijk systeem is volgens de verzekeraars nodig, omdat de kosten van de AWBZ door de vergrijzing de pan uit dreigen te rijzen. Topman Martin Bontje van zorgverzekeraar Uvit heeft het voorstel ingebracht bij de ambtelijke commissie die op verzoek van het kabinet de toekomst van de AWBZ onder de loep neemt. De werkgroep presenteert donderdag haar bevindingen.

Eigen verantwoordelijkheid

Vorige week brak een denktank van ActiZ ook al een lans voor het zorgsparen.  Burgers moeten als het aan brancheorganisatie voor de ouderenzorg ligt gaan sparen voor voorzienbare zorguitgaven. Een dergelijke zorgpensioenregeling leidt er volgens ActiZ toe dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en zelfredzaamheid nemen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top