ACTUEEL

Hervorming ziekenhuislandschap Drenthe en Groningen kost jaren

Hoewel men zich in Stadskanaal en Hoogeveen al voorbereid op het verdwijnen van de 24/7 SEH’s, gaat de volledige hervorming van het ziekenhuislandschap in Drenthe en Zuidoost Groningen nog wel jaren duren. Dat stelt minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer.

Ziekenhuizen Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant en Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Huisartsenzorg Drenthe (HZD), en zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis hebben zich samen gebogen over de toekomst van het ziekenhuislandschap in Drenthe en Zuidoost-Groningen. In februari hebben zij al hun gezamenlijk plan voor deze regio gepresenteerd. Sindsdien is men in gesprek geweest met diverse partijen in de regio om dit plan nader uit te werken. Naar aanleiding van een brief over de voortgang hiervan van het ‘regieteam’, heeft Minister Bruins de Tweede Kamer geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. De uitvoering van het gehele plan gaat volgens de minister wel enkele jaren duren.

Complexe zorg

Het plan voor de regio behelst een aantal keuzes. Zo wordt de basiszorg bij de drie kernziekenhuizen (Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant Zorggroep en Wilhelmina Ziekenhuis Assen) behouden en de complexe ziekenhuiszorg geconcentreerd in Assen, Emmen en Scheemda. Daarbij gaat het ook om spoedopnames en acute operaties. Hiervoor komen er extra bedden, om meer patiënten te kunnen opvangen.

Planbare zorg en spoed

Voor alle planbare zorg kunnen patiënten terecht in Stadskanaal en Hoogeveen. Hier kunnen ook eenvoudige spoedvragen overdag en in de avond, doordeweeks en in het weekend behandeld worden. De 24/7 SEH verdwijnt vanaf januari 2020 in Stadskanaal en maakt plaats voor een basisspoedpost. In april 2020 gebeurt hetzelfde in Hoogeveen. Assen, Emmen en Scheemda behouden een 24/7 SEH en afdeling voor acute verloskunde.  

Voorbereiding

Zowel de ambulancediensten als de twee ziekenhuizen houden zich de komende maanden bezig met de voorbereiding op deze omvorming. Ambulancediensten zijn bijvoorbeeld gestart met het werven en opleiden van nieuwe medewerkers. Ook is er het voornemen om een extra ambulancepost te creëren tussen Hoogeveen en Emmen én een ambulance bij te plaatsen in Hoogeveen. Mochten de SEH’s in Hoogeveen en Stadskanaal gesloten worden, is er op die manier nog voldoende capaciteit. Ook kan er dan nog steeds worden voldaan aan de ’15 minuten-norm’ voor het bereiken van patiënten in hoogste spoed situaties.

Huisartsen

In Emmen, Assen, Scheemda, Hoogeveen en Stadskanaal blijft een huisartsenpost (HAP) aanwezig. In de laatste twee steden is deze HAP straks na 23:00u niet meer open. Wel blijven er huisartsen visite rijden, in nauwe samenwerking met het ziekenhuis. Hiermee wordt verder geborgd dat ambulances in spoedgevallen binnen de daarvoor geldende ‘15 minuten-norm’ bij een patiënt zijn.

Zorg dichtbij

In Stadskanaal en Hoogeveen worden een aantal focusklinieken worden opgezet, om bijvoorbeeld zorg voor kwetsbare groepen dicht bij huis te houden. De ziekenhuizen in de regio gaan ook samenwerken aan vernieuwende zorgconcepten zoals digitale consultatie met de huisarts en medisch specialisten om zorg dichter bij de patiënt te organiseren. In het kader van zorg dichtbij wordt specifiek een opzet gemaakt voor intensieve samenwerking met zorgorganisaties voor zwangere vrouwen en kwetsbare ouderen.

Niet definitief

De minister benadrukt in zijn brief dat het nog steeds gaat om plannen. Er is nog niets definitief besloten. Het omzetten van de SEH’s in Hoogeveen en Stadskanaal naar in basisspoedposten wordt door ziekenhuis Treant na de zomer als ‘voorgenomen besluit’ voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad en cliëntenraad. De uitvoering van het gehele plan gaat volgens de minister wel enkele jaren duren.

ROAZ

Voordat er überhaupt definitieve besluiten kunnen worden genomen wordt er nog een continuïteitsplan ter toetsing voorgelegd aan Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Hierin komt aandacht voor de gevolgen van een eventuele sluiting voor de responstijden van ambulances. Op 26 september wordt het definitieve continuïteitsplan besproken in het operationeel/tactisch ROAZ Drenthe/Friesland/Groningen en begin oktober in het bestuurlijk ROAZ. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijven het proces in Drenthe/Zuidoost-Groningen op de voet volgen.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top